ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 10 of 101. View more »

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ราคากลาง เทศบาลเมืองอ่างทอง

posted Jul 25, 2017, 12:43 AM by Angthongcity   [ updated Jul 25, 2017, 12:44 AM ]

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKbWVxSHJIbUItTnc

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการประมูลงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง

posted Jul 25, 2017, 12:27 AM by Angthongcity   [ updated Jul 25, 2017, 12:46 AM ]

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKUFhRODg0LWlnbEk

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการประมูลงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอ่างทอง

posted Jul 21, 2017, 12:39 AM by Angthongcity

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKYmN1dWpLNlE2bFU

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองลำท่าแดงหลังวัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ่างทอง

posted Jul 6, 2017, 12:30 AM by Angthongcity

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKZW96U1dzREpqaFk

1-10 of 101