ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 13. View more »

เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

posted Sep 22, 2017, 2:34 AM by Angthongcity   [ updated Sep 25, 2017, 1:41 AM ]


เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี61


เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองอ่างทอง

posted Aug 3, 2017, 6:41 PM by Angthongcity   [ updated Aug 3, 2017, 6:41 PM ]

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKVk81TU5QQnJ3N1U

ประกาศสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทองสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

posted Jun 4, 2017, 11:28 PM by Angthongcity

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKdFQ0MV95Yms2WFE

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง

posted Jun 4, 2017, 11:26 PM by Angthongcity

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/open?id=0B-mm3PAX4xjKMlRBX016Tm82M00

1-10 of 13