Chippen,Inenting en Dierenpaspoort

Geboorteregistratie


Per 1 april 2013 zijn wij wettelijk verplicht elke pup, tussen de 5e en 7e levensweek te laten chippen
en voordat de pups 8 weken oud zijn, moeten ze middels een geboorteregistratie geregistreerd worden in een door het ministerie erkende database
Bij ons worden de pups met de 6e week gechipt,geregistreerd en ingeent en krijgen de pups het nieuwe EU dierenpaspoort.
Onze pups worden ingeent en gechipt door Dierenartsenpraktijk DierenDokters Breda 


Nieuw dierenpaspoort vanaf 29-12-2014

Vanaf 29 december 2014 zijn een aantal regels verandert over het reizen met huisdieren,vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven.
Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden

niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren.
De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.