Assistant Professor


Department of Economics
Universitat Autònoma de BarcelonaDepartament d'Economia i d'Historia Economica
Universitat Autònoma de Barcelona,
Edifici B
08193 Bellaterra

Office: B3-182

Phone: (+34) 93 586 8224

Email: angela.fiedler(at)uab.cat