Asociace neformálního vzdělávání

Vznikla v lednu 2013 jako iniciativa lidí, kteří byli v různých rolích zapojeni do programu Evropské Komise „Mládež v akci“ – programu podporujícího neformální vzdělávání mladých lidí v letech 2007 – 2013. Navazujeme na naše mnohaleté zkušenosti v oboru, s cílem udržet a dále rozvíjet knowhow, které během 7 let trvání programu vzniklo.

Kdo jsme

Jsme školitelé, konzultanti, projektoví koordinátoři, koučové, akreditoři nových vysílajících a hostitelských organizací pro projekty EDS - tedy různorodá skupina expertů, která většinou více než dekádu pracuje s neformálním vzděláváním, mladými lidmi a pracovníky s mládeží.

Naše mise

Žijeme neformálním vzděláváním. Společnou činností přispíváme k vnímání vzdělávání v širším kontextu, než jen z perspektivy školství. Neformální vzdělávání je pro nás prostředkem, jak měnit pohled na vzdělávání a učení se. Neformální vzdělávání je pro nás současně účinným nástrojem k podnícení seberozvoje osobnosti. Podporujeme kvalitní neformální vzdělávání a jeho uznávání skrze školení pracovníků s mládeží, zapojováním nových prvků a evropských trendů a propojováním přístupu neformálního a formálního vzdělávání.

Naše vize

Chceme přispívat k tomu, aby si mladí lidé uvědomovali, jakými různorodými způsoby se mohou rozvíjet, a stavěli si vlastní vzdělávací cestu dle toho, co potřebují a jaký přístup jim vyhovuje.