SKUPINY‎ > ‎

Kňazi NR

Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 60
Priezvisko a menoMailDekanátFarnosťFiliálkyFunkcia
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Priezvisko a menoMailDekanátFarnosťFiliálkyFunkcia
Božik Marek, Mgr. marekbozik@ Zlaté Moravce Obyce  kňaz 
Brezáni Tomáš, Mgr. tomas.brezani@    CM - národný direktor, kňaz 
Brisuda Peter, PhDr. brindiss@ Močenok Jarok  dištriktuálny dekan 
Čieško Peter, Mgr. pietrino@ Nitra Nitra - Klokočina Párovské Háje kaplán 
Dorotčin Ján, Mgr. fara@ Nemšová Trenčianske Teplice  farár 
Dragúň Marián, Mons. ThLic.  topfara@, mariandr23@, faratop@ Topoľčany Topoľčany Nemčice dištriktuálny dekan 
Ďurčo Zoltán, Mgr. durco.zoltan@ Nové Zámky Nové Zámky  dištriktuálny dekan 
Ďuriš Ivan, Mgr. ivanduris@ Nemšová Dolná Súča Hrabovka, Polníky dištriktuálny sekretár 
Fábry Pavel, Mgr. fabry@ Bošany Klátova Nová Ves Janova Ves, Sádok kňaz 
Farkas Zsolt, Mgr. zoticus88@ Štúrovo Kamenica nad Hronom Malá nad Hronom kňaz 
Gajdoš Stanislav, PeadDr. faramelek@ Vráble Melek Žitavce správca farnosti 
Garaj Stanislav, Mgr. fara.nemcinany@ Hronský Beňadik Nemčiňany Malé Vozokany, Veľké Vozokany  kňaz 
Hafera Miroslav, Mgr. nitra.klokocina@ Nitra Nitra - Klokočina Párovské Háje dekan, správca farnosti 
Haluza Jozef, CSsR. Mgr. j.haluza@ Nemšová   redemptorista, kňaz 
Hanko Igor, ThLic. hanko@ Nitra Dolné Krškany Horné Krškany kňaz 
Havran Ľubomír, PaedDr. havran@ Radošina Radošina Behynce, Bzince dištriktuálny dekan, farár 
Hayden Peter, Mgr. hayden@ Lužianky Zbehy Čakajovce koordinátor pre pastoráciu mládeže, dištriktuálny sekretár, farár 
Henrich Neviďanský, Mgr. alfe@ Štúrovo Bruty  kňaz 
Hlad Ľubomír, Mgr. lubo_hlad@ Nitra   zástupca a správca UPC Nitra 
Hriadeľ Marek, Mons. ThLic. trenc.tepla@ Nemšová Trenčianska Teplá Dobrá, Príles kňaz 
Hužovič Jozef, Mgr. huzovic@ Radošina Nitrianska Blatnica Krtovce, Vozokany  dištriktuálny sekretár 
Janček Marián, Mgr. faraurmince@ Radošina Urmince Hajná Nová Ves, Horné Štitáre kňaz 
Janíček Eduard, Mgr. ejanicek@ Nemšová Nemšová Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada kňaz 
Kajanovič Dušan, Mgr. dkajanovic@ Topoľčany Ludanice Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves kňaz 
Kapusňák František SF, ThLic. Ing. arch. pmdnr@ Topoľčany Topoľčany Nemčice  kňaz 
Kobyda Radovan, Mgr. kobydarado@ Radošina Čermany Výčapky  kňaz 
Kostolný Miroslav, Mgr. rkfustarytekov@ Hronský Beňadik Starý Tekov Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce  dištriktuálny sekretár 
Košík Anton, Mgr. kosik.anton@ Nemšová Nemšová Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada dištriktuálny dekan 
Kováč Peter Rafael OPraem. rafo@ Vráble Vráble Dyčka, Horný Ohaj, Klasov kňaz 
Krajčo Milan, Mgr. drietoma@ Nemšová Drietoma Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie kňaz 
Krasňanský Miloš, Mgr. milos.krasnansky@ Vráble Veľký Lapáš Golianovo, Malý Lapáš dištriktuálny dekan 
Lehocký Jozef, Mgr. lehocky.jozef@ Topoľčany Závada Podhradie, Velušovce, Záhrady kňaz 
Lojan Andrej, SVD lensondro@ Nitra Nitra - Kalvária  verbista 
Lugowski Stanislav, Mgr. stanlug@ Nemšová Horné Srnie Nová Nemšová kňaz 
Lysičan Miroslav, Mgr. mlysican@ Nemšová Omšenie Dolná Poruba kňaz 
Madola Miroslav, Mgr. fdedinka@ Šurany Dedinka  kňaz 
Magyar Karol, Mgr. farasturovo@ Štúrovo Štúrovo Nána dištriktuálny dekan 
Martíny Ľuboš, Mgr. l.martiny@ Topoľčany Jacovce Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany kňaz 
Matyáš Ján, Mgr. matyas@ Topoľčany Šišov Chudá Lehota, Libichova, Norovce kňaz 
Mihálik Peter , Mgr. mihalik.peter@ Nitra Nitra - Klokočina Párovské Háje kaplán 
Michalíček Martin, ThDr. martin.michalicek@  Nitra - Klokočina  Párovské Háje riaditeľ DKÚ Nitra, kaplán 
Nagy Ondrej, Mgr. benyiplebania@ Štúrovo Bíňa Keť  dištriktuálny sekretár 
Nagy Tibor, Mgr. tibor_magnus77@ Nové Zámky Dvory nad Žitavou Branovo  kňaz 
Nízl Martin, Mgr. farnostdolnypial@ Hronský Beňadik Dolný Pial Horný Pial kňaz 
Ondráš Jaroslav , ThLic. ondras.j@ Nemšová Horná Súča Dúbrava, Krásny Dub, Repáky, Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská kňaz 
Ondrík Róbert, Mgr. aristis@ Vráble Čifáre Mochovce, Telince kňaz 
Paliatka Peter, Mons. bojna@ Radošina Bojná Lipovník farár 
Palkovič Vladimír, Mgr. abuvlado@ Vráble Michal nad Žitavou Kmeťovo, Malá Maňa  kňaz 
Patúc Peter, Mgr. ppatuc@ Nové Zámky Jasová  kňaz 
Sabo Mikuláš, Mgr. faragbelce@ Štúrovo Gbelce Nová Vieska, Šarkan kňaz 
Skladaný Roman, Mgr. romanskladany@ Topoľčany Malé Hoste Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky kňaz 
Stribula Tomáš, Mgr. timotey@ Topoľčany Topoľčany Nemčice  kňaz 
Švec Ernest Ján SchP, PhD., ThDr. esvec@ Vráble Lúčnica nad Žitavou Martinová kňaz 
Tokarczyk Marek, ThLic. tokarek@ Radošina Veľké Ripňany Lužany, Malé Ripňany kňaz 
Valach Ondrej, Mgr. valach.ondrej@ Vráble Vinodol  dištriktuálny sekretár 
Vaľko Jozef, Mgr. jozefvalko@ Topoľčany Topoľčany Nemčice  kňaz 
Varga Ľubomír, Mgr. farapres@ Topoľčany Preseľany Belince, Hrušovany, Koniarovce  kňaz 
Vícen Štefan, Mgr. stefan.vicenc@ Šurany Komjatice Černík kňaz 
Vlasák Jozef, Mgr. fara.krusovce@ Topoľčany Krušovce Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky dištriktuálny sekretár 
Zbigniew Lejman Domink , OSPPE Mgr. domleh@ Topoľčany Topoľčany  Malé Bedzany, Tovarníky  kňaz 
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 60
Comments