índex

Anem a Sant Llorenç

 

Una WebQuest per a Cicle Mitjà i Superior de Primària que treballa sobretot l'àrea de Medi Natural i Social.

Dissenyada per Anna Maria Usieto Alvarez (AMUsieto@gmail.com) Any 2011.