Dowództwo Marynarki Wojennej

SZEFOSTWO WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 

Marynarka Wojenna 

 

 

 W Marynarce Wojennej służyłem najdłużej ze wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozpocząłem ją w Szefostwie OPL w 1996 roku. Moim przełożonym przez krótki okres czasu był Pan kmdr E. Cempa, który wkrótce został oddelegowany na półtoraroczny kurs we Francji a po powrocie w la- tach  1999-2002 pełnił funkcję attaché wojskowego tego kraju.

 Kolejne lata pod przywództwem Pana kmdr. Z. Matejczyka pamiętam jako bezustanne starania o utrzymanie znaczenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Marynarce Wojennej. Były to lata, w których, z roku na rok, realizował się proces restrukturyzacji, nie tylko w jednostkach OPL ale także w sztabach ZT oraz w samym Dowództwie MW.

Konsekwencja tych zmian była niejako degradacja Szefostwa OPL do rangi Wydziału OPL w Szefostwie Lotnictwa i OPL. W dalszym ciągu jednak realizowaliśmy ambitne plany zmierzające do transformacji dywizjonów artylerii przeciwlotniczej (daplot) w dywizjony przeciwlot- nicze (dplot). Wiązało sie to oczywiście z potrzebą dozbrojenia dywizjonów w rakiety plot, a jako warunek tego zdobyciem odpowiednich środków finansowych z budżetu MW. 

Działania te zakończyły sie sukcesem i stanowiły podwaliny do kontynuacji procesu zmian z ilościowej w jakościową pod przewodnictwem obecnego szefa Pana kmdr. S. Koryzmy.

W miedzyczasie Wydział OPL przekształcił się w Szefostwo Wojsk OPL Marynarki Wojennej.

Służbę w Marynarce Wojennej wspominam jako nieustanny proces samokształcenia i samodoskonalenia. Przyszło mi służyć w gorącym okresie gdy Polska wstępowała do NATO a następnie do Unii Europejskiej. W tym czasie ukończyłem kursy I i II stopnia języka angielskiego oraz zdałem egzamin na III stopień znajomości języka rosyjskiego. Ukończyłem też kurs administratorów sieci komputerowych oraz kurs systemu operacyjnego UNIX.

Siatkówka nadal była moją pasją i od 1998 roku grałem w reprezentacji Dowództwa.       W dniach 7-11 maja 2001 roku podczas Mistrzostw Wojska Polskiego w piłce siatkowej kadry sztabów zdobyłem wraz       z kolegami z reprezentacji srebrny medal       i tytuł wicemistrzowski. W kwietniu 2005 roku na podobnych Mistrzostwach, które odbyły się na obiektach sportowych w Zakopanem zdobyliśmy III miejsce i medal brązowy.

Jestem dumny, że było mi dane służyć w takim okresie i z tak wspaniałymi przełożonymi, kolegami i współpracownikami. Swoje odczucia zawarłem w podziękowaniach.