4 Gdyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

Wojska Lądowe    |    Siły Powietrzne     |    Marynarka Wojenna

Służbę w 4 Brygadzie Rakietowej OP rozpocząłem w roku 1990 na stanowisku oficera szkoleniowego. W tym czasie prowadzone były już prace nad wykorzystaniem do strzelań rakietowych poligonu w Ustce. Mam niekłamaną satysfakcję, że uczestniczyłem w szkoleniu pierwszych załóg dywizjonów rakietowych, które 10 czerwca 1992 roku, jako pierwsze wykonały zadanie bojowe przeciwlotniczym zestawem rakietowym małego zasięgu Newa. Wystrzelony z pokładu okrętu Marynarki Wojennej cel powietrzny Koliber został skutecznie zniszczony przez dywizjony rakietowe dowodzone przez podpułkowników Henryka Ćwika i Witolda Tarkiewicza.

Szlak został przetarty i dwa lata później w ramach ćwiczenia „Karat ’94”, brygada pomyślnie wykonała pierwsze w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej strzelanie zestawem Wołchow do celu P-15.

W 4 Gdyńskiej BR OP zainteresowałem sie dynamicznie rozwijającą się technika komputerową. Wspólnie z grupą zapaleńców stworzyliśmy wiele programów wspomagających szkolenie, dowodzenie i planowanie. Osobiście zgłosiłem wniosek racjonalizatorski w postaci programu komputerowego wspomagającego szkolenie planszecistów sytuacji powietrznej.

Moje zainteresowania rozwinąłem do tego stopnia, że wkrótce zostałem administratorem Lokalnej Sieci Komputerowej w brygadzie. Sieć oparta na Systemie Novell działała bez zarzutu wspomagając planowanie i realizację ambitnych planów brygady.

W brygadzie nie zapomniałem o swojej innej pasji - siatkówce. Grałem w reprezentacji brygady i uwieńczeniem mozolnych treningów było zdobycie przez reprezentację brygady Mistrzostwa 2 KOP za rok 1993.

S

zlak został przetarty i dwa lata później w ramach ćwiczenia „Karat ’94”, brygada pomyślnie wykonała pierwsze w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej strzelanie zestawem Wołchow do celu P-15.Podczas pożegnania na Sali Tradycji wpisałem się do Księgi Pamiątkowej brygady.

4 Gdyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej została rozformowana 28.12.2001 roku.