WOJSKA LĄDOWE

124 pułk artylerii przeciwlotniczej w Szczecinie (obecnie 3 Pułk Przeciwlotniczy im. płk Włodzimierza Ludwiga)

Ze 124 pułkiem prze-ciwlotniczym w Szczeci-nie łączą mnie różnego rodzaju wspomnienia.

To w tym pułku rozpo-cząłem pełnienie zawo-dowej służby wojskowej. Pułk był w trakcie reorganizacji z pułku artylerii przeciwlotniczej na pułk rakietowy.          W miejsce armat wpro- wadzono na uzbrojenie pułku przeciwlotniczego wozy bojowe PRWB oraz dwa egzemplarze samo-bieżnych stacji radiolo- kacyjnych na podwoziu gąsienicowym NUR-21.

Wraz z pułkiem uczestni-czyłem w wykonaniu zadań ogniowych na poligonie w Aszułuku (Kazachstan-byłe ZSRR). Pierwszy raz widziałem wtedy żywe skorpiony ale także otoczony rowem przeciwczołgowym Woł-gograd z jego monumen-tami.

W tamtym okresie rodziła się również świadomość tego, że zmiany w wojsku są tak samo potrzebne jak reformy w kraju. Miałem przyjemność być przedstawicielem swojej jed- nostki w rozmowach prowa- dzonych w Sejmie z jego marszałkiem oraz pierwszymi cywilnymi wiceministrami Januszem Onyszkiewiczem i Broni-sławem Komorowskim.

Bateria dowodzenia jako największy pododdział w pułku wystawiała zawsze kompanie honorową. Trzeba było dużo pracować aby żołnierzy dobrze wyszkolić. Najważniejszym było aby wzbudzić w nich uczucie dumy z reprezentowania pułku na uroczystościach nie tylko lokalnych.

Statua Matki-Ojczyzny. Główny element architektoczniczny Kurhanu Mamaja w Wołgogradzie. Wysokość z mieczem 82m bez miecza 52m. Mogłem ją zobaczyć podczas przerwy w podróży na poligon w Aszułuku. 

Wzmianka w "Kurierze Szczecińskim" z lutego 1990 roku. Jedną z tych jednostek był pułk, w którym służyłem. Działania te przyczyniły się do uświadomienia kierownictwu MON potrzebę przemian.


Powrót | Dalej