POŻEGNANIE Z MUNDUREM


GDYNIA - JACHT KLUB "KOTWICA" MARZEC 2007 R.

    W dniu 9 marca 2007 roku zgodnie Rozkazem Personalnym Nr 8 Dowódcy Marynarki Wojennej  zostałem zwolniony z zawodowej służby wojskowej. 

Tym samym zakończyłem blisko 26-letnia służbę, którą pełniłem godnie i z honorem, jak na oficera przystało.

    Swój specyficzny "szlak bojowy" przeszedłem poprzez wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych. Począwszy od służby w Wojskach Lądowych, poprzez dawny WLOP  i kończąc go w Marynarce Wojennej RP. Złośliwi twierdzą, że nie służyłem jeszcze w Korpusie Kapelanów.

    Szczegóły zamieściłem na kolejnych stronach. 

    Moja służba była poniekąd kontynuacją tradycji rodzinnych. Dziadek jako żołnierz zginął w pierwszych dniach II Wojny Światowej natomiast mój ojciec pod koniec swojej kariery wojskowej przez wiele lat dowodził jedną z jedno- stek WLOP.

    Odchodząc w stan spoczynku, pragnę wyrazić  szczere podziękowanie przełożonym, współpracownikom i tym wszystkim, z którymi skrzyżowały sie moje drogi  podczas całej mojej służby.

    Mam co wspominać i zgodnie z mottem Napoleona Bonaparte, że "...tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie" chciałbym pozostawić po sobie wizerunek oficera oddanego służbie, lojalnego wobec przełożonych, wymagającego wobec podwładnych. Wizerunek osoby, na którą można liczyć w potrzebie. 

Liczę, ze takim w Waszej pamięci pozostanę   

Dalej...