Domača stran‎ > ‎

Teaching

I currently teach four courses: 
1) Makroekonomija 1 / Macroeconomics 1 for undergraduate students at Faculty of Economics in Ljubljana:
 
Vaje 1: Temeljni pojmi ekonomije. Trg in država ter tržne pomanjkljivosti.
Vaje 2: Pregled makroekonomije. Merjenje ekonomske dejavnosti.
Vaje 3: Analiza agregatnega povpraševanja.
Vaje 4: Model multiplikatorja.
Vaje 5: Temelji agregatne ponudbe in poslovni cikli.
Vaje 6: Denar in poslovne banke. Centralna banka in denarna politika.
Vaje 7: Javne finance in fiskalna politika.
Vaje 8: Makroekonomija odprtega gospodarstva. Trg dela.
Vaje 9: IS-LM model.
Vaje 10: Ekonomske šole makroekonomije.
Vaje 11: Brezposelnost in inflacija.
Vaje 12: Procesi gospodarske rasti in izzivi gospodarskega razvoja.
Vaje 13: Policy mix in teorija javne izbire. (to be uploaded)
 
2) Osnove ekonomije / Principles of Economics for undergraduate students at Faculty of Organisational Sciences in Kranj;
 
Vaje 1: Osnovni ekonomski problem. Meja med trgom in državo. Osnovni elementi ponudbe in povpraševanja. Proizvodnja in organiziranje poslovanja.
Vaje 2: Cilji, vrste in instrumenti ekonomske politike. Velika recesija 2008. Opredelitev in merjenje BDP.
Vaje 3: Sestavine agregatnega povpraševanja. Agregatna ponudba in poslovni cikli. Makroekonomsko ravnovesje. Multiplikator. Makroekonomska zgodovina.
Vaje 4: Denar in monetarna politika. Javne finance in fiskalna politika. Makroekonomija odprtega gospodarstva.
Vaje 5: Trg dela in dohodkovna politika. Brezposelnost. Inflacija. Gospodarska rast in razvoj. Soodvisnost v globalnem gospodarstvu. Koordinacija politik in javna izbira.

3) Kulturna politika / Cultural Policy for undergraduate students at Faculty of Social Sciences in Ljubljana:
 
Vaje 2: Samostojno ministrstvo za kulturo
Vaje 3: Strokovne komisije
Vaje 5: Kultura kot javna dobrina
Vaje 6: Javni sektor v kulturi je prevelik - resnica ali demagogija
Vaje 7: Decentralizacija kulture
Vaje 8: Zakonodaja v kulturi
Predavanje in vaje 9: Kulturne in kreativne industrije ter ekonomski učinki kulture
Vaje 10: Financiranje kulture
Predavanje in vaje 11: Kulturna statistika
Vaje 12: Evropska kulturna politika
Vaje 13: Kulturnopolitični modeli (to be uploaded)
 
 
 
4) Strateški menedžment za muzeje / Strategic Management for Museum Sector for graduate students at Faculty of Education, University of Ljubljana
 
Vaje 1: Ekonomika muzejev
Vaje 2: Strateški vidiki upravljanja muzejev
Vaje 3: Muzejska statistika
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:14
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:14
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:14
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:11
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:11
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:12
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:12
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:12
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:13
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:10
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:10
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:10
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:10
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:11
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:06
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:09
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:09
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:09
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:07
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:07
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:07
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:07
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:08
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:08
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:08
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:08
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:15
ć
andrejsr99,
28. maj 2014 13:19
Ċ
andrejsr99,
28. maj 2014 13:17
Comments