Αρχική‎ > ‎

CV Σχολικού Συμβούλου

 
 
 
  Γεννήθηκε στα Λεχαινά Ηλείας το 1965.
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
-----, Υποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών
2004, Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής, από το Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης με
          χαρακτηρισμό «Άριστα»
2000, Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής (Μaster), από το Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης
          με χαρακτηρισμό «Άριστα»
1999, Δίπλωμα μετεκπαίδευσης, Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Γενική
          Αγωγή με χαρακτηρισμό «Άριστα»
1989, Πτυχίο Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
          χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς»
1985, Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης με χαρακτηρισμό «Άριστα»
 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2004,  Δίπλωμα εμβάθυνσης στη Γαλλική γλώσσα (D.A.L.F.)
------, Αραβικά, Αγγλικά, Ιταλικά
2003, Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών -ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ελλάδας
 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μονογραφίες
Καρατζάς Α. – Άζερ Ε. (2009), Ελληνοαραβικό – Αραβοελληνικό Λεξικό Ερατοσθένης,
                                                   εκτύπωση Πέργαμος.
 
Καρατζάς Α. (2005), Μάθηση της Ορθογραφικής Δεξιότητας, Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη.
Καρατζάς Α. (2008), Μάθηση Γραπτής Έκφρασης: Η μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας  σύμφωνα με το Δυναμικό Σύστημα Αυτοοργάνωσης της Γραπτής Έκφρασης (ΔΥ.Σ.Α.Γ.Ε.), τρίγλωσση έκδοση, Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη.
 
 
 
Επιστημονικά άρθρα
1. Καρατζάς Α. (2005), «Η μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας σύμφωνα με το Δυναμικό Σύστημα Αυτοοργάνωσης της Γραπτής Έκφρασης, στο περ. Επιστήμες Αγωγής, Πρώην «Σχολείο και Ζωή», τεύχ. 4, 2005.
 
2. Καρατζάς Α. (2001), Η αυτοεπιλογή της φωνηματικογραφηματικής αντιστοιχίας κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας παιδιών ηλικίας 11-12 ετών, στο Μ. Βάμβουκα και Α. Χατζηδάκη (επιμ.), Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης Γλώσσας, Ρέθυμνο, σ. 237-252.
 
3. Καρατζάς Α. (2000), Ο ρόλος της φωνηματικογραφηματικής και της μορφηματικογραφηματικής αντιστοιχίας στην ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 11-12 ετών, στο Π. Παπούλια-Τζελέπη (επιμ.), Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές για το Μέλλον, Πάτρα, Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού, σ. 133-173.
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 
Η συμβολή της πολυγλωσσίας και της μετάφρασης στο διάλογο των πολιτισμών της Μεσογείου.
2009, Διεθνές Συνέδριο Πανεπιστημίου Beni Suef, Beni Suef – Αίγυπτος, 2-4 Απριλίου με θέμα: «Αίγύπτος και Μεσογειακές χώρες: Ιστορικές σχέσεις και μελλοντική προοπτική».
 

Η μάθηση του γραπτού ελληνικού λόγου από Άραβες ενήλικες και οι μεταγνωστικές δεξιότητες.

Διδακτική Αξιοποίηση του ελληνο-αραβικού και αραβο-ελληνικού λεξιλογίου «Ερατοσθένης».

2008, Διεθνές Συνέδριο του Γραφείου Συντονιστή Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής και της Αμπετείου Σχολής Καΐρου, Κάιρο, 23 και 24 Νοεμβρίου, με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις για τη μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής ή ξένης στις αραβόφωνες χώρες»


Η επιστημονική συνάντηση του σύγχρονου ελληνικού και αιγυπτιακού πολιτισμού σε Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Μετάφρασης αραβικού πανεπιστημίου.

2007, Διεθνής Ημερίδα του Τμήματος Αρχαίων Ευρωπαϊκών Γλωσσών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αλ Άζχαρ, Κάιρο, 28 Μαρτίου, με θέμα: «Ο ρόλος του Πανεπιστημίου του Αλ Άζχαρ στην ανάπτυξη της εκμάθησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Αίγυπτο»


Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις αραβόφωνες χώρες: παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

Βασικές αρχές δημιουργίας διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε Άραβες ενήλικες.

2006, Διεθνές Συνέδριο του Γραφείου Συντονιστή Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής και της Αμπετείου Σχολής Καΐρου, Κάιρο, 26 και 27 Νοεμβρίου, με θέμα: «Η μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής ή ξένης στις αραβόφωνες χώρες»


Το Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και τα νέα βιβλία

Η διαθεματικότητα προϋπόθεση της μαθησιακής διαδικασίας.

Το εκποικοδομικό μοντέλο μάθησης

2006, Διημερίδα του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής, με θέμα «Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), τα νέα αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και τα νέα βιβλία στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση», Κάιρο, 29 και 30 Σεπτεμβρίου.

Η μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας σύμφωνα με το Δυναμικό Σύστημα Αυτοοργάνωσης της Γραπτής Έκφρασης.
2005, 26η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 14 και 15 Μαΐου.

Η αυτοεπιλογή της φωνηματικογραφηματικής αντιστοιχίας κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας παιδιών ηλικίας 11-12 ετών. 

2000, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας», Ρέθυμνο, Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, 6-8 Οκτωβρίου.


Ο ρόλος της φωνηματικογραφηματικής και ορφηματικογραφηματικής αντιστοιχίας στην ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας σε παιδία ηλικίας 11-12 ετών.
 
1999, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές για το Μέλλον», Πάτρα, από την Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού και την Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, 26-28 Νοεμβρίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2008,
Διεθνές Συνέδριο, 23-24 Νοεμβρίου, Κάιρο–Αίγυπτος, με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις για τη μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ξένης γλώσσας στις αραβόφωνες χώρες».

2008,
Διεθνές Συνέδριο, 1-2 Μαρτίου, Κάιρο–Αίγυπτος, (συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Καΐρου) με θέμα: «Εκατό χρόνια ελληνικών και λατινικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Καΐρου».

2007,
Διεθνές Συνέδριο, 14-15 Μαρτίου, Κάιρο–Αίγυπτος, (συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Καΐρου) με θέμα: «Νέες τάσεις στις ελληνορωμαϊκές σπουδές».

2006,
Διεθνές Συνέδριο 26-27 Νοεμβρίου, Κάιρο – Αίγυπτος, με θέμα: «Η μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ξένης γλώσσας στις αραβόφωνες χώρες».

2006,
Διημερίδα 29-30 Σεπτεμβρίου, Κάιρο-Αίγυπτος, με θέμα: «Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), τα νέα αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και τα νέα βιβλία στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση»,
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2005 - 2010, Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής
2002 - 2005, Διευθυντής Α' 10/θ Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών Ηλείας
2000 - 2001, Διευθυντής 6/θ Δημοτικού Σχολείου Μυρσίνης Ηλείας
1996 - 1997, και 1992-1994, υπηρέτησε στη θέση Συντονιστή του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών Ι (5/θ Δημοτικό και 1/θ Νηπιαγωγείο)
1989 - 1990, Προϊστάμενος 1/θ Δημοτικού Σχολείου Σίμιζας Ηλείας