Andisheh Irani
برای عضویت در یاهو گروه اندیشه ایرانی  روی این ایکون عضویت کلیک کنید
لطفا پیش از ارسال ایمیل به گروه شرایط در خواست منابع علمی را (در اینجا) به دقت مطالعه فرمایید

انجمن علمی مهندسی صنایع

لطفا در صورت تمایل به همکاری با این انجمن، با درج نام خود در بخش  "عضویت در انجمن"، به "عضويت در ياهو گروه تخصصي" انجمن در امده و مشخصات خود را (در صورت تمایل) در بخش "داده هاي( Database ) ياهو گروه تخصصي" اين انجمن (وابسته به یاهو مركزي گروه اندیشه ایرانی) درج نماييد. در ضمن  دوستانی که مایل به عهده دار شدن مسئولیت دبیری این انجمن علمی  هستند نیز آمادگی خود را در همين بخش اعلام  نمایند. بدیهی است که پس از شکل گیری انجمن ، دبیر آن بر اساس رای اعضای انجمن و یا به تناوب از بین اعضا انتخاب می شود

یاهو گروه تخصصی انجمن علمی مهندسی صنایع

عضويت در انجمن علمی مهندسی صنایع
عضويت در ياهو گروه تخصصی مهندسی صنایع
وارد نمودن اطلاعات در بخش داده هاي ياهو گروه تخصصي

شرح مختصر کار کرد انجمن های علمی

شرح مختصر کار کرد انجمن های علمی

اهداف انجمن های علمی: انجمن های علمی تخصصی گروه  اندیشه ایرانی در راستای اهداف زیر تلاش می کنند:

  ایجاد  همیاری علمی و تخصصی بیشتر میان اعضای گروه اندیشه ایرانی         

 و تسهیل مشاوره های علمی در زمینه منابع علمی در هریک از رشته های علمی         

ساختار انجمن های علمی: انجمن های علمی تخصصی گروه  اندیشه ایرانی مشتمل بر پایگاه انجمن در وب گروه اندیشه ایرانی، یاهو گروه تخصصی انجمن و وب تخصصی انجمن می باشند و دبیر هر انجمن به عنوان رابط میان گروه مرکزی اندیشه ایرانی و هر انجمن علمی فعالیت می نماید.   

یاهو گروه های تخصصی که در همکاری با یاهو گروه مرکزی اندیشه ایرانی ،  علاوه بر تسهیل دستیابی به منابع علمی، زمینه ساز همفکری بیشتر محققان به هر رشته علمی می گردد.

وب تخصصی انجمن های علمی:  بمنظور گسترس دامنه فعالیت ها، اعضای انجمن ها می توانند پس از شکل گیری انجمن و جذب اعضای فعال ، وب نوشت (وبلاگ) مستقلی برای انجمن علمی خود راه اندازی کنند. 

دبیر  انجمن علمی :به منظور سازماندهی بهتر روند همیاری و همفکری اعضای هر انجمن و پیگیری تامین منابع علمی مورد تقاضا یکی از اعضای ان انجمن  به عنوان دبیر علمی ان انجمن برگزیده می شود. دبیر انجمن رابط میان آن انجمن علمی و گروه مرکزی اندیشه ایرانی عمل می کند.

دسته بندی انجمن ها :با توجه به گستردگی رشته های علمی موجود، و به منظور ساده تر شدن دسترسی به هر یک از انجمن ها ، انجمن های علمی تحت عنوان پنج گروه زیر دسته بندی شده اند

 انجمن های علمی گروه علوم تجربی             

 انجمن های علمی گروه ریاضی ، فیزیک و مهندسی            

 انجمن های علمی گروه علوم انسانی            

  انجمن های علمی گروه هنر و زبان های خارجه           

 انجمن های علمی گروه علوم کامپیوتر            

 فهرست کامل انجمن ها           

 عضویت در انجمن های علمی : اعضای گروه اندیشه ایرانی بر اساس رشته تحصیلی خود ، پس از ثبت نام در انجمن مورد علاقه خود، با درج نام خود در بخش  "عضویت در انجمن"، به "عضويت در ياهو گروه تخصصي" انجمن در امده و مشخصات خود را (در صورت تمایل) در بخش "داده هاي( Database ) ياهو گروه تخصصي" اين انجمن (وابسته به یاهو مركزي گروه اندیشه ایرانی)  درج می نمایند