لیست انجمن ها


 Anjoman haye elmi goroh   Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh 

لیست انجمن های علمی گروه اندیشه ایرانی
یاهو گروه های تخصصی

چند تذکر مهم
راهنمای عضویت در گروه اندیشه ایرانی

Andisheh Irani

برای عضویت در یاهو گروه اندیشه ایرانی روی ایکون عضویت کلیک کنید
لطفا پیش از ارسال ایمیل به گروه شرایط در خواست منابع علمی را (در اینجا
) به دقت مطالعه فرمایید


گروه علوم تجربی

انجمن پزشکی عمومی    تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ، یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن گیاهان دارویی     تعداد اعضا:  103 عضو ، لیست اعضا ، یاهو گروه مستقل انجمن ، وب

انجمن اپیدمیولوژی       تعداد اعضا:  18 ،  یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن داندان پزشکی    تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن قلب             تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن 

انجمن چشم پزشکی     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن پوست           تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن مغز و اعصاب   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن پزشکی اطفال   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن راون پزشکی   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن فیزیولوژی     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن پزشکی زنان   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن ارتوپدی         تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن زیست شناسی  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن علمی داروسازی   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن علمی پرستاری  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن محیط زیست  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

 

گروه ریاضی ، فیزیک و مهندسی

انجمن مهندسی عمران  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن شهر سازی      تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن شیمی           تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن نجوم           تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن کشاورزی      تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن  ریاضی       تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن فیزیک        تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن الکترونیک    تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن برق           تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن مکانیک       تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن  مخابرات     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن زمين شناسی     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن مهندسی معدن     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن مهندسی صنایع     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن مهندسی هوا فضا     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

 گروه علوم انسانی

 

انجمن اقتصاد          تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ، یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

 انجمن  جامعه شناسی  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن  حقوق          تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن  مدیریت        تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن حسابداری      تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن تاریخ          تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن علمی جغرافیا  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن علوم سیاسی   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن روانشناسی     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن تربیت بدنی     تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن علوم ارتباطات  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

انجمن فلسفه          تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

فلسفه علم             تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

فلسفه  اقتصاد         تعداد اعضا:   ، لیست اعضا، یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن فلسفه اقتصاد 

ادبیات فارسی           تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

گروه علوم کامپیوتر

انجمن علوم کامپیوتر   تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

 گروه هنر و زبان های خارجی

انجمن هنر های تجسمی  تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن  انجمن علمی انجمن زبان انگلیسی      تعداد اعضا:   ، لیست اعضا ،یاهو گروه مستقل انجمن ، وب انجمن

یاهو گروه های تخصصی