انجمن علمی اپیدمیولوژی


Anjoman haye elmi goroh  Anjoman haye elmi goroh  Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh

انجمن علمی اپیدمیولوژی

 

لطفا در صورت تمایل به همکاری با این انجمن در  بخش نظر های همین مطلب نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایید تا نام شما در بخشی که با نام همین انجمن در یاهو گروه اندیشه ایرانی ایجاد شده قرار گیرد. در ضمن  دوستانی که مایل به عهده دار شدن مسئولیت دبیری این انجمن علمی  هستند نیز آمادگی خود را در بخش نظرات اعلام  نمایند. بدیهی است که پس از شکل گیری انجمن ، دبیر آن بر اساس رای اعضای انجمن و یا به تناوب از بین اعضا انتخاب می شود.

ثبت نام در انجمن علمی اپیدمیولوژی

یاهو گروه مستقل انجمن

شرح مختصر کار کرد انجمن های علمی

:اهداف انجمن های علمی انجمن های علمی گروه  اندیشه ایرانی به عنوان کانالی برای تقویت فعالیت گروه در تسهیل دستیابی به منابع علمی فعالیت می کند و اهداف زیر را دنبال می کنند:

  ایجاد ارتباط  وهمیاری علمی بیشترمیان محققان و اندیشمندان ایرانی داخل و خارج کشور

 تسهیل مشاوره های علمی در زمینه منابع علمی

 سازماندهی انجمن: اعضای گروه اندیشه ایرانی بر اساس رشته تحصیلی خود ، در انجمن علمی مربوطه عضو می شوند. برای سادگی کار افراد عضویت خود را در بخش نظرات هر انجمن علمی ابراز می دارند. پس از ان دبیر هر انجمن ( که بر اساس رای اعضای هر انجمن و یا به تناوب از میان اعضا انتخاب می شود ) اقدام به درج نام اعضای هر انجمن ( نام حقیقی یا مستعار: البته در صورت تمایل به درج نامشان)در بخش داده های   ان  انجمن علمی در یاهو گروه اندیشه ایرانی  می نماید ( Database ) 

دبیر هر انجمن علمی :به منظور سازماندهی بهتر روند همیاری و همفکری اعضای هر انجمن و پیگیری تامین منابع علمی مورد تقاضا یکی از اعضای ان انجمن  به عنوان دبیر علمی ان انجمن برگزیده می شود

 امکان گسترش فعالیت انجمن ها : بدیهی است پس از انکه انجمن ها شکل و قوام یافتند ، اعضای ان می توانند دامنه فعالیت و همیاری خود را گسترش دهند.  اعضای یک انجمن می توانند پس از شکل گیری  انجمن علمی رشته مطالعاتی خود و جذب  اعضای فعال ، یاهو گروه مستقلی برای انجمن علمی خود راه اندازی کنند. در این صورت یا هو گروه اندیشه ایرانی تنها عهده دار راهنمایی متقاضیان منابع علمی به یاهو گروه مربوطه و ایجاد ارتباط میان انجمن های علمی مختلف می باشد. منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم.