دعوت به همكاري با گروه انديشه ايراني


Anjoman haye elmi goroh  Anjoman haye elmi goroh  Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh

عضويت در گروه انديشه ايراني

با سلام و احترام،
طرح گروه اندیشه ایرانی  به صورتی تلاشی خود جوش در جهت تسهیل دستیابی دانشجویان و محققان ایرانی به منابع علمی آن لاین توسط جمعی از دانشجویان و اساتید ایرانی داخل و خارج از کشور  عملی گرديده است . بنای کار گروه بر این است که با استفاده از کمترین امکانات و تنها با تمرکز بر یک یاهو گروه مرکزی و یاهو گروه های وابسته ( برای هر انجمن علمی) این ایده را اجرا نماید.
روش کارگروه بسیار ساده است دانشجویان و محققان ایرانی مقاله یا منبع مورد نیاز خود را از طریق ایمیل به یاهو گروه اندیشه ایرانی  اعلام می نمایند و اعضای گروه که به منابع علمی مزبور دسترسی دارند، نسبت به تهییه  منابع درخواستی ( مرتبط با رشته تحصیلی شان) اقدام نموده و آن را برای متقاضی ارسال می دارند.بدیهی است که پس از شکل گیری انجمن های علمی و یاهو گروه های مربوطه، اعضای گروه می توانند مشاوره های علمی کلی تری نیز در زمینه یافتن منابع علمی تحقیقی به متقاضیان ارائه دهند.

 لطفا علاوه بر پیوستن به گروه اندیشه ایرانی با اطلاع رسانی در مورد آن  در مسیر تحقق اهداف این طرح گام بردارید

با تشكر
گروه انديشه ايراني
http://andishehirani.googlepages.com/ahdaf

Dear Sir/Madam,
Hi,
Andishehirani is a group of Iranian students and professors around the world, which aims at facilitating the access of Iranian students and investigators to educational  resources.    
Please join the group and inform others about it

Best regards,
Andisheh Irani
http://andishehirani.googlepages.com/ahdaf

درخواست عضویت در یاهو گروه تخصصی
با سلام و احترام

به منظور ارتقا سطح همکاری ها در گروه اندیشه ایرانی ، یاهو گروه مستقلی برای هریک از انجمن های علمی گروه اندیشه ایرانی ایجاد گردیده است. لطفا علاوه بر عضویت در این یاهو گروه تخصصی سایر دوستان و علاقمندان به این رشته تحصیلی را نیز از ایجاد آن با خبر نمایید.
با تشکر
مدیریت گروه اندیشه ایرانی
http://andishehirani.googlepages.com/yahoogrohha

Ba salam va ehterah,

Beh manzor behbood sath hamkariha dar goroh andisheh irani,
barye har yek az anjoman haye elmi, yahoo groohi takasosi, eijad shodeh ast.

Lotfan shoma niz be en yahoo groh haye takasosi bepevandid va diagaran ra niz az an motale farmaied.

Ba Tashakor,
Modiriat grooh Andishe Irani
http://andishehirani.googlepages.com/yahoogrohha