انجمن های علمی گروه اندیشه ایرانی


 Anjoman haye elmi goroh  Anjoman haye elmi goroh  Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh 

انجمن های علمی گروه اندیشه ایرانی

Andisheh Irani

برای عضویت در یاهو گروه اندیشه ایرانی روی ایکون عضویت کلیک کنید
لطفا پیش از ارسال ایمیل به گروه شرایط در خواست منابع علمی را (در اینجا
) به دقت مطالعه فرمایید

انجمن های علمی گروه اندیشه ایرانی

به منظور همیاری بیشتر محققان و اندیشمندان ایرانی داخل و خارج کشور بنا داریم تا در قالب طرح اندیشه ایرانی انجمن های علمی برای هریک از رشته های مختلف علمی ایجاد نماییم. این امر می تواند زمینه ارتباط بیشتر میان محققان ایرانی داخل و خارج کشور و حتی مشاوره های علمی را نیز فراهم آورد.در این راستا یکی از اعضای هر انجمن به عنوان دبیر انجمن برگزیده می شود و در راستای سازماندهی روند همیاری و همفکری اعضای ان انجمن و پیگیری تامین منابع علمی مورد تقاضا  اقدام می نماید. با توجه به گستردگی رشته های علمی موجود ، انجمن های علمی تحت عنوان پنج گروه علوم تجربی ، ریاضی و فیزیک ، علوم انسانی و علوم کامپیوتر دسته بندی می شوند. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه تشکیل انجمن های علمی در قالب طرح اندیشه ایرانی را بیان فرمایید

شرح مختصر کار کرد انجمن های علمی

:اهداف انجمن های علمی انجمن های علمی گروه  اندیشه ایرانی به عنوان کانالی برای تقویت فعالیت گروه در تسهیل دستیابی به منابع علمی فعالیت می کند و اهداف زیر را دنبال می کنند:

  ایجاد ارتباط  وهمیاری علمی بیشترمیان محققان و اندیشمندان ایرانی داخل و خارج کشور

 تسهیل مشاوره های علمی در زمینه منابع علمی

 سازماندهی انجمن: اعضای گروه اندیشه ایرانی بر اساس رشته تحصیلی خود ، در انجمن علمی مربوطه عضو می شوند. برای سادگی کار افراد عضویت خود را در بخش نظرات هر انجمن علمی ابراز می دارند. پس از ان دبیر هر انجمن ( که بر اساس رای اعضای هر انجمن و یا به تناوب از میان اعضا انتخاب می شود ) اقدام به درج نام اعضای هر انجمن ( نام حقیقی یا مستعار: البته در صورت تمایل به درج نامشان)در بخش داده های   ان  انجمن علمی در یاهو گروه اندیشه ایرانی  می نماید ( Database ) 

دبیر هر انجمن علمی :به منظور سازماندهی بهتر روند همیاری و همفکری اعضای هر انجمن و پیگیری تامین منابع علمی مورد تقاضا یکی از اعضای ان انجمن  به عنوان دبیر علمی ان انجمن برگزیده می شود

 امکان گسترش فعالیت انجمن ها : بدیهی است پس از انکه انجمن ها شکل و قوام یافتند ، اعضای ان می توانند دامنه فعالیت و همیاری خود را گسترش دهند.  اعضای یک انجمن می توانند پس از شکل گیری  انجمن علمی رشته مطالعاتی خود و جذب  اعضای فعال ، یاهو گروه مستقلی برای انجمن علمی خود راه اندازی کنند. در این صورت یا هو گروه اندیشه ایرانی تنها عهده دار راهنمایی متقاضیان منابع علمی به یاهو گروه مربوطه و ایجاد ارتباط میان انجمن های علمی مختلف می باشد. منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. 

همچنین با توجه به گستردگی رشته های علمی موجود، و به منظور ساده تر شدن دسترسی به هر یک از انجمن ها ، انجمن های علمی تحت عنوان پنج گروه زیر دسته بندی شده اند

 انجمن های علمی گروه علوم تجربی

انجمن های علمی گروه ریاضی ، فیزیک و مهندسی

انجمن های علمی گروه علوم انسانی

 انجمن های علمی گروه هنر و زبان های خارجه

انجمن های علمی گروه علوم کامپیوتر

لیست تمامی انجمن ها