اهداف گروه اندیشه ایرانی


   Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh

 اهداف گروه اندیشه ایرانی

یاهو گروه های تخصصی
چند تذکر مهم

راهنمای عضویت در گروه اندیشه ایرانی   

Andisheh Irani

برای عضویت در یاهو گروه اندیشه ایرانی روی ایکون عضویت کلیک کنید
لطفا پیش از ارسال ایمیل به گروه شرایط در خواست منابع علمی را (در اینجا) به دقت مطالعه فرمایید


مقدمه ای بر شکل گیری و اهداف گروه اندیشه ایرانی

شاید شما نیز با ما هم عقیده باشید که دسترسی به منابع علمی در داخل ایران کار چندان ساده ای نیست. گرچه در دنیای امروز بسیاری از منابع مطالعاتی و تحقیقاتی  از مقالات علمی گرفته تا سایر منابع آموزشی به صورت آن لاین در دسترس دانشجویان و محققان رشته های مختلف علمی می باشد، دانشجویان و اساتید داخل کشور با محدودیت های بسیاری در این زمینه مواجه اند. هنوز هم بسیاری از  دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل ایران توان  اشتراک مجله های علمی روز دنیا را ندارند.

به منظور رفع این کاستی با مشارکت جمعی از استادن و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور  بنای گروه اندیشه ایرانی را گذاشتیم تا در راستای رفع این کاستی  گام بردارد و زمینه ساز ایجاد همفکری و همیاری بیشتر میان محققان و اندیشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور باشد

 از اینرو

گروه اندیشه ایرانی متشکل از  جمعی از دانشجویان و اساتید ایرانی داخل و خارج از کشور است که  در راستای تسهیل دستیابی دانشجویان و محققان ایرانی به منابع علمی آن لاین  تلاش می کند.

 به بیان ساده تر

دانشجویان و اساتید ایرانی شاغل به تحصیل یا تحقیق در خارج کشور با توجه به دسترسی آن لاین به منابع تحقیقاتی ، نیاز دانشجویان و محققان داخل کشور را به منابع مطالعاتی برآورده می کنند. و  این امر از طریق عضویت در یاهو گروه اندیشه ایرانی عملی می شود

روش کار گروه ( به اختصار) : دانشجویان و محققان ایرانی مقاله یا منبع مورد نیاز خود را از طریق ایمیل به یاهو گروه اندیشه ایرانی یا در درج ان در بخش نظرهای وب گروه اندیشه  اعلام می کنند و اعضای گروه  نسبت به تهییه منابعی که با رشته تحصیلی شان مرتبط می شود و ارسال ان به صورت ضمیمه با ایمیل اقدام می کنند.

به گمان ما این کوچک ترین کاری است که فرهیختگان علمی در خارج از کشور می توانند در کمک به فرایند دانش اندوزی در داخل کشور عزیزمان ایران انجام دهند. از طرفی دیگر این امر می تواند منافعی متقابلی عاید اعضای گروه نماید. به طور نمونه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که همکنون به کمک همتایان خود در داخل کشور می پیوندند ممکن است پس از بازگشت به ایران بتوانند با استفاده از سایر اعضای گروه نیاز های خود به منابع علمی را تامین کنند.

طبیعی است که این حرکت هنوز در ابتدای راه است و تا به بار نشستن آن و کار کرد مطلوبش  به فرصت و تجربه کافی نیاز دارد. بدیهی است که همیاری و همفکری شما در این گروه و ارائه نظرهای سازنده تان می تواند به بالندگی این حرکت  کمک نماید. 

برای پیوستن به یاهو گروه اندیشه ایرانی روی ایکون زیر کلیک کنید

Sabte nam dar groh

یاهو گروه اندیشه ایرانی