گروه اندیشه ایرانی


Andisheh Irani

   Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh

برای عضویت در یاهو گروه اندیشه ایرانی روی ایکون عضویت کلیک کنید
تذکر مهم:لطفا پیش از ارسال ایمیل به گروه شرایط در خواست منابع علمی را (در اینجا) به دقت مطالعه فرمایید. در صورت عدم رعایت آیین نامه گروه و ارسال ایمیل غیر مرتبط با حوزه فعالیت گروه، نام شما از یاهو گروه حذف می شود
راهنمای عضویت در گروه اندیشه ایرانی  

 
گروه اندیشه ایرانی در یک نگاه

 با توجه به محدویت های بسیار محققان و دانشجویان ایرانی (داخل کشور) در دسترسی به منابع تحقیقاتی ( از جمله مقالات مجلات علمی و ..) گروه اندیشه ایرانی متشکل از دانشجویان و اساتید ایرانی داخل و خارج از کشور در  راستای رفع این کاستی و تسهیل دستیابی دانشجویان و محققان ایرانی به منابع علمی آن لاین تلاش می کند. این هدف در قالب یاهو گروه اندیشه ایرانی عملی می شود. در این راستا متقاضیان منابع علمی تقاضای خود را به یاهو گروه ارسال می دارند(شیوه تقاضای منابع علمی) و اعضای گروه که به منابع آن لاین دسترسی دارند ( بر اساس رشته تحصیلی خود)  منبع مورد تقاضا را تهییه و به صورت ضمیمه ایمیل برای متقاضی ارسال می دارند.

 به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در راستای تحقق یاهو گروه تخصصی برای هریک از رشته های علمی ایجاد  گردیده و اعضا  مي توانند بر اساس علایق و رشته تحصیلی خود به عضویت ان  در می ایند .

اختار گروه اندیشه ایرانی

یاهو گروه مرکزی اندیشه ایرانی       

یاهو گروه های تخصصی گروه اندیشه ایرانی      

وب گروه اندیشه ایرانی      

پایگاه اطلاعات گروه اندیشه ایرانی

لينک پايگاه های اطلاعات علمی           

فهرست جامع وب نوشتهای (وبلاگهای)علمی گروه اندیشه ایرانی       

 
  Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh