Start‎ > ‎Notiser‎ > ‎

Ökad kontroll av vitala aktörer på Finansmarknaden

skickad 21 apr. 2009 14:30 av Anders Widen

Demokratisk transparens och ökad kontroll av vitala aktörer på Finansmarknaden


Den senaste tidens finansiella kris visar att de regelverk som syftar till reglering och insyn av finansmarknaderna inte är tillräckliga, vare sig på global eller lokal nivå.


De flesta länders medborgare är kunder i banker och försäkringsbolag. Dessa kunder och medborgare betalar ränta och premier. Nu tvingas samtliga dessa medborgare, även de som inte nyttjat finanssektorns tjänster, att ställa upp med garantier för att säkra finanssektorns fortlevnad.


Svenska staten har nu via Riksgälden och Riksbanken utfäst garantier om totalt 1 500 Miljarder kronor för att få dessa privata aktörer att fortsätta fungera. Utslaget på den svenska befolkningen innebär det att varje medborgare, oavsett ålder, nu garanterar finansaktörerna 165 000 SEK var.


Exemplet Carnegie i Sverige visar att det förekommer alltför många osunda kreditgivningar. Om Carnegie hade gått i konkurs skulle det fått långtgående konsekvenser på den nordiska finansmarknaden även fast huvudorsakerna till krisen står att finna på global nivå.


Den uppfinningsrikedom och de belöningsmodeller som driver dessa bolag, som utgör en vital del av det finansiella systemet, visar sig vara utom kontroll. Vi anser att marknaden ska vara så fri som möjligt, men händelseutvecklingen under 2008 visar återigen att marknaden själv inte klarar av att axla det ansvar på redlighet som samhället och dess medborgare har all rätt att kräva.


Det förs diskussioner att utökad reglering genom befintliga institutioner ska kunna stävja detta varav den främsta i Sverige är Finansinspektionen. Det är dock tveksamt om dessa regleringar, som enligt Walker-rapporten har ett stort inslag av frivillighet, kan hålla jämna steg med bankernas naturliga affärsutveckling.


Insyn, både för ökad transparens, men också för att en part ska kunna ta det nödvändiga samhällsansvar som finansmarknaden så totalt brustit i, kan med dagens lagrum endast ske genom att man som aktör kontrollerar en del av rösterna i bolagen.


För att maximera insynen att även omfatta värdering av risker och huruvida verksamheten bedrivs i lagstiftarens och det svenska finansiella systemets samt därmed medborgarnas intresse utan att på något sätt förstatliga eller operativt driva bank- och finansinstitut föreslår vi att:


  • För att erhålla Finansinspektionens (nedan FI) tillstånd att bedriva Bank, Finans och/eller Försäkringsverksamhet skall FI beredas möjlighet till samma operativa insyn i de fora där beslut om riskexponering och produktifiering av tjänster innan dessa beslutas som bankernas, finansinstituten och försäkringsbolagens ägare har.

  • Verka för att de insynsmekanismer som diskuteras på europanivå får ett större inslag av krav och mindre av frivillighet.

  • Efterlevnaden av dessa krav kopplas till de villkor som bankerna får i form av stöd från Riksgäld och Bankgarantifonder.

  • Finansinspektionen ges ett tydligare och mer proaktivt konsumentskyddsuppdrag i syfte att medverka till den enskildes förmåga att självständigt förstå mekanismerna och riskerna i banksystemet.
Johan Westerholm Anders Widén

Norrtälje AK Östersund AK

Comments