Start‎ > ‎Notiser‎ > ‎

Motion: Modernisera upphovsrätten

skickad 21 apr. 2009 13:27 av Anders Widen   [ uppdaterad 21 apr. 2009 13:32 ]

Motion: Modernisera upphovsrätten


Den digitala informationstekniken och Internet har lett till att i stort sett all sorts information kan kopieras och distribueras blixtsnabbt över världen. Digitaliseringen möjliggör oändlig kopierbarhet, som i kombination med bredbandens snabbhet innebär att en film, ett dataprogram eller ett musikalbum kan spridas globalt i miljoner exemplar på några minuter. Vår traditionella upphovsrätt, anpassad till en pappersbaserad informationsspridning, uppfattas redan idag som omodern. Detta samtidigt som många av de lagförändringar som genomförts har motiverats med att upphovsrätten behöver skyddas i en tid då det blir allt svårare att upprätthålla kontrollen av hur exempelvis musik, film och böcker sprids.


Det fria spridandet och nedladdandet av den digitaliserade informationen har även ideologiska drivkrafter: slagordet ”information want’s to be free” symboliserar idén om ett nytt samhälle byggt på obegränsad informationstillgång och människors fria samverkan, snarare än marknadsekonomins principer om utbud och efterfrågan. Det kan även finnas enskilda personer och/eller företag som tjänar pengar på att förmedla upphovskyddat material. Mot båda grupperna står underhållningsindustrins ambition att tjäna pengar på varje nedladdad informationsbit.


Samtidigt har immaterialrätten i allmänhet fått en ökad betydelse under de senaste 20 åren. Upphovsrättens successiva utvidgning i tid och omfattning är bara ett av ett flertal exempel på detta. Andra exempel är debatten om införande av genpatent och mjukvarupatent, skärpningar av varumärkesskyddet o.s.v. Drivkrafterna bakom immaterialrättens utbredning är komplexa och har både med ekonomins globalisering och med mera ideologiska faktorer som nyliberalismens frammarsch att göra. Resultatet har blivit ett ökat fokus på äganderätten till information och kunskap, något som riskerar att leda till en utveckling där informationen blir en fråga om makt och ekonomi, inte om demokratiskt inflytande och ökad transparens. Samtidigt kan man konstatera att skyddstiden för ett upphovsrättsverk är orimligt lång. En tid som förlängdes vid en harmonisering på EU-nivå.


I denna kultur- och idékamp är utmaningen för socialdemokratin att finna en rimlig balans som respekterar såväl medborgarnas informationsfrihet som upphovsrättsinnehavarens intressen.


Vi anser att en långsiktigt hållbar upphovsrätt ska säkerställa en legal tillgång till information, kunskap och kultur samtidigt som artister, konstnärer och författare garanteras en rimlig ersättning för sitt arbete och rätt att bestämma över sitt verk. Vi vill även värna konsumenternas rätt att använda musik, filmer och annat som de lagligen köpt. Lagstiftarna bör inte hjälpa stora mediebolag att ta betalt flera gånger för samma produkt – från samma konsument. Det borde ligga i branschernas intresse att använda den nya tekniken, inte att motarbeta den. Samma multinationella bolag som skapar lagringsmedia som kan lagra exempelvis musikfiler i mp3-format för flera hundratusen kr, driver i andra sammanhang stämningsansökan mot dem som tankat sitt lagringsmedia med både legalt och illegalt nedladdad musik.


Vi vill värna integriteten, allas rätt att använda Internet eller lyssna på vilken musik vi vill utan att detta utgör en del av en omfattande övervakning av vårt liv. Allt fler tillbringar alltmer av sin tid på nätet. Genom en kartläggning kan därför en mycket omfattande bild av personers vanor samlas in, inte bara vad det gäller upphovsrättsskyddat material, utan det gäller också exempelvis vilka forum man deltar i och vilka man har interaktiva samtal med, vilket i sin tur säger en hel del om personens livsmönster. 

Skadan, om en sådan kartläggning skulle komma ut, måste bedömas som mycket stor för den enskilde. 

Det är viktigt att värna det allmänna rättsmedvetandet. När riksdagen stiftar lagar, bör lagarna uppfattas som nödvändiga och legitima. Samtidigt som vi i Sverige har en relativt öppen debatt om vår lagstiftning på upphovsrättsområdet, pågår det ett arbete i EU där frågor och förhandlingar om hårdare och mer integritetsingripande lagar och avtal är hemlighetsstämplade.

Frågan är hur upphovsrätten kan värnas, med respekt för konsumenternas rätt och integritet samtidigt med det allmänna rättsmedvetandet.


Därför bör den Socialdemokratiska partikongressen 2009 ge riksdagsgruppen i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värnandet av den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Man bör även utreda om kopieringsavgiften, den förutvarande kassettskatten, som idag finns ska avskaffas. Nya och rättvisare betalningssätt måste tas fram av branschen, särskilt som en del av de nya teknikerna för förmedlandet av exv musik inte längre innebär någon lagring.


På intet sätt får, som nu gäller genom IPRED1, privata företag vare sig lagra, spana eller sammanställa digital information i avsikt att straffa medborgare. Allt polisiärt arbete, samt utredning och straff skall utföras av staten. Endast så kan vi behålla rättsstaten.

Vi föreslår den Socialdemokratiska partikongressen besluta:

Att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.


Anders Widén

Comments