Verliesgebieden, winstgebieden, welke tram en waarom?

Verliesgebieden, winstgebieden, van bustunnel tot tramtunnel, de benutting van de tramcapaciteit, en de relatie met de tunnel.  


Goed vervoer voor heel Uithoorn zit er niet in met het oude spoortracé. Er vallen blinde vlekken in delen van Uithoorn. Het verliesgebied noord valt enorm terug en verliesgebied zuid gaat er op achteruit. Deze terugval wordt niet herkend door de stadsregio, er wordt vanuit gegaan dat dit gebied voldoende bediend wordt om geen reizigers te verliezen


De focus ligt voornamelijk op het terrein van de financiële winst. De daarbij behorende oogkleppen zorgen er voor dat rücksichtslos de aangerichte schade, hoe ernstig ook, voor lief wordt genomen. Heel veel burgers gaan er qua vervoersmogelijkheden op achteruit en te veel burgers moeten blijvende schade aan hun leefomgeving, have en goed accepteren. De stadsregio kan kennelijk niet van de oude spoorbaan af en houdt daar aan vast met een ijzingwekkende tunnelvisie. Het moet wel pal langs de huizen, want anders gaat het hele plan onderuit. Het gemak waarmee dit gaat en ook het gemak waarmee een nagenoeg eenrichtingsgesprek tot participatie wordt verheven is tenenkrommend.


Benutting tramcapaciteit

Het is de vraag of de tram, zoals aangeboden, met een lengte van 60 meter en 160 zitplaatsen efficiënt benut wordt. Een omslag van de huidige buspassagiers op de nieuwe tram toont een benutting (zitplaatsen) van nog geen 25% ter hoogte van de N201.  De vraag rijst dan, waarom er zo ingezet wordt, het lijkt op verspilling.


Van bustunnel tot tramtunnel. De bustunnel onder de Zijdelweg is niet geschikt voor trams. De hellingen zijn te steil. Voor een stadstram is de gewenste helling 3,3% en de maximale helling 4,5% (handboek tunnelbouw). De helling van de tunnel is 5 á 5,5%.


Benutting tramcapaciteit en de relatie met de bustunnel

Hellingen berijden met een tram is niet alleen afhankelijk van het motorvermogen/koppel, maar ook en vooral van de grip van de wielen op de rails. Regen, Herfst- en Winterse omstandig heden zijn bekend als ongunstig.

Een tram van 30 meter komt in zijn volle lengte op een helling, de helling is langer dan de tram.

Een tram van 60 meter is langer dan de helling en staat voor een flink deel op het vlakke deel midden in de tunnel en/of het vlakke deel voor- of na de tunnel. Mede door meer aangedreven assen is er meer vermogen en meer grip om door de tunnel heen te komen.


Conclusie 1:

30 meter is te kort om de tunnel uit te komen… 60 meter heeft een overkill aan vervoerscapaciteit…

De reden voor een tram van 60 meter is niet het aantal reizigers, maar de tunnel


De tram, welke tram, en waarom?


Het aantal reizigers waarmee gerekend wordt is 6500 reizigers dat vanuit Uithoorn naar Amstelveen en verder reist.

Deze reizigers zullen per tram gaan reizen.


De frequentie is zeker om de 6:00 min. Dat wordt op verschillende websites gemeld.

Meldingen over spits en daluren lopen uiteen. Navraag leverde een verwijzing op naar het nog te maken vervoerplan voor de Amstelveenlijn.

Lijn 5 rijdt tussen Binnenhof en Station Zuid gecombineerd met de Amstelveen/Uithoornlijn. Dat houdt in dat er om de 3:00 een tram komt.

Er is nog een optie voor de toekomst die neer komt op een frequentie van 5:00 c.q. 2:30


De bundel van lijn 5 en de Amstelveeen/Uithoornlijn moet evenwichtig blijven. De beide lijnen zitten qua frequentie aan elkaar vast.

De mogelijkheden van een lagere frequentie in de daluren voor de Uithoornlijn zijn beperkt.

Er zal een onevenwichtig aanbod ontstaan op de bundel tussen Binnenhof en station Zuid. Om dat te voorkomen zal lijn 5 mee moeten doen in deze wijziging, maar het is nog maar de vraag of lijn 5 daardoor op zijn stedelijke traject tussen Station Zuid en het Leidsplein niet in de problemen komt.


Wellicht is het daardoor niet mogelijk om de frequentie van de Uithoornlijn in de daluren te verlagen. Daarom is in de ingeschatte dienstregelingen geen verlaagde dalfrequentie opgenomen. De inschatting van de DienstRegelingUren is daar ook op gebaseerd.


De Uithoornlijn per tram zal beginnen met 6500 reizigers vanuit Uithoorn. Elke halte in Amstelveen komt daar wat bij. Hoe ontwikkelt het vervoer op deze lijn zich bij het vorderen naar de Oranjebaan, daar komt lijn 5 er bij.

Zit de Uithoornlijn daar al vol?

6500 reizigers verdeeld over trams die om de 6 minuten rijden met 160 zitplaatsen, geeft een gemiddelde van 32 reizigers per tram, daarmee is 22% van het aantal zitplaatsen bezet en is er niet gekeken naar de beschikbare staanplaatsen.


Dat is een behoorlijke overkill aan capaciteit.

Wat is daar aan te doen?


Het verloop van het aantal instappers in de Amstelveenlijn geeft geen bijzonder hoge bezetting bij de Ouderkerkerlaan. Er zou vanaf Uithoorn zeker met 30 meter tram en 80 zitplaatsen, om de 6:00 minuten volstaan kunnen worden. Bij een frequentieverhoging van lijn 5 en de Amstelveen/Uithoornlijn gaat dit deel van ook mee omhoog naar om de 5:00 minuten.


Het is niet nodig om hier met 60 meter tram te rijden. Het kan prima met 30 meter. Het antwoord op dit probleem is voor de hand liggend.


De Amstelveenlijn is goed voor het traject Binnenhof - Station Zuid. Niet de Amstelveenlijn, maar lijn 5 moet naar Uithoorn. Daarmee is ook voor Uithoorn de geeiste verbinding met het Leidsplein en omgeving hersteld.Wat moet er dan gebeuren?

  • Het eindpunt Binnenhof wordt geschikt gemaakt voor 60 meter trams. Daar is ruimte voor te vinden

  • Het totale baanvak van Binnenhof tot Uithoorn wordt geschikt gemaakt voor 30 meter trams. De bustunnel is niet geschikt voor een 30 meter tram, vanwege het hellingspercentage, de helling is te steil. De tram is korter dan de helling en zal niet onder alle omstandigheden op eigen kracht vanuit stilstand uit de tunnel kunnen komen.

  • De zijdelwegvariant gebruikt deze tunnel niet, en lost dit probleem daar meteen mee op.

  • De zijdelwegvariant is om allerlei redenen afgekeurd.

  • De transferium + variant, of de HOV + variant, verdient het daarom om een kans te krijgenConclusie 2

  • De enige denkbare reden waarom de Amstelveenlijn naar Uithoorn moet komen, is dat deze tram een kans maakt om de bustunnel te kunnen “nemen”.

  • De Amstelveenlijn moet niet naar Uithoorn, niet naar Westwijk, maar naar Binnenhof.

  • Lijn 5 moet naar Uithoorn.

  • NIET door de tunnel, of in Amstelveen blijven in combinatie met HOV +