Marga Moeijes


Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden


Uithoorn, 27 september 2016

Betreft: inspraak over de Uithoornlijn

Geachte Raadsleden,

In de komende weken moet u besluiten of de tram vanuit Amstelveen wordt doorgetrokken naar Uithoorn. In het voortraject zijn al een heleboel besluiten genomen door de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Amstelveen, waar de Uithoornse bevolking Sowieso mee te maken krijgt:

 • Station Zuid, als eindpunt van de Noord-Zuidlijn, wordt een overslagstation voor het zuidelijk deel van Amstelland.

 • Amsterdam wil zoveel mogelijk bussen naar het Centraal Station weren.

 • De sneltram in Amstelveen wordt omgebouwd naar een gewone tram, die Station Zuid als eindhalte krijgt.

 • Last but not least moet het OV sterk bezuinigen. De subsidies van het Rijk verminderen en de exploitatie wordt duurder, terwijl de vraag naar extra OV toeneemt. Dus hoe ga je meer OV realiseren voor minder geld?

Bereikbaarheid van de gemeente voor verkeer en OV is al jaren een item op de politieke agenda binnen de gemeente. Voorheen, zoals in het UWVP en de Structuurvisie, werd altijd alleen gesproken over busvarianten om m.n. de verbinding naar het noorden veilig te stellen. Is de gemeente niet een beetje te veel op sleeptouw genomen door haar grote broer de Stadsregio en wordt zij straks opgezadeld met torenhoge kosten voor onderhoud en exploitatie, wat dan weer ten koste gaat van andere voorzieningen binnen de gemeente? Bewoners zijn net blij dat de N201 buiten de gemeente om is aangelegd, maar moeten wij nu weer accepteren dat er een nieuw obstakel wordt opgeworpen?

Ik sta hier voor u als voorzitter van Buurtbeheer de Legmeer. Onze wijk wordt door de mogelijke komst van de tram zwaar belast. De Vraag is of de nadelen van de komst van de tram wel opwegen tegen mogelijke voordelen.

De consultatieronde van juni j.. heeft in Uithoorn 340 reacties opgeleverd op het voorkeursbesluit, 193 uit de Legmeer, maar dus ook 147 uit andere delen van Uithoorn. 70% van deze reacties staan negatief tegenover de komst van de tram. Het is dus zeker niet zo dat alleen in de Legmeer inwoners wonen die tegen de Uithoornlijn zijn, zoals in het publieke debat wel eens wordt verondersteld.

Wat zijn de Consequenties voor de Legmeer:

 • Het verdwijnen van de zeer gewaardeerde groene spoordijk. Ja, het heeft bestemming verkeer en was al gepland als busbaan, maar toch! De spoordijk is ook het enige langere losloopgebied voor honden in de Legmeer. Waar moeten de honden en hun baasjes naar toe als de tram komt? Hondenpoep is in de openbare ruimte een terugkerend probleem en zal verergeren als hier geen goed oplossing voor komt. Aan de westzijde van de spoordijk ligt een ecologische verbindingszone die niet bedoeld is deze taak over te nemen. Wat zijn dan de alternatieven?

 • Parkeeroverlast van auto's en fietsen bij de halte Aan de Zoom. In de nota van wijziging staat genoemd dat naar verwachting zo'n 100 auto's van bewoners uit Uithoorn en de regio zullen parkeren in de buurt van een van de 3 haltes. Aangezien het autoverkeer toeneemt, zoals verondersteld in het voorkeursbesluit, zou deze parkeerdruk in de toekomst wel eens veel groter kunnen worden. Veel zal geparkeerd worden langs Aan de Zoom, wat ook een drukke route is voor schoolgaande kinderen. Dat is niet wenselijk. Maar wat is het alternatief? Hetzelfde geldt voor de fietsenstalling voor 300 fietsen die gerealiseerd gaat worden pal naast de voortuin van Zonnedauw 116. In de Z-buurt is regelmatig wateroverlast bij veel regen. Voor de aanleg van de stalling wordt een deel van de sloot die naast de spoordijk ligt drooggelegd. Wat zijn de Consequenties voor de waterhuishouding ter plekke? is het niet zo dat er juist meer plekken voor waterberging moeten worden gecreëerd tgw het meer onvoorspelbare weer. Zijn er geen andere opties?

 • Verkeersveiligheid bij de kruisingen in de wijk en de doorstroming van het verkeer blijft een zorg, ik spreek de hoop uit dat de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen, maar heb daarover mijn twijfels gezien de ervaringen in Amstelveen in het verleden, waar verschillende ongelukken met dodelijke afloop hebben plaatsgevonden. Rijdt de tram wel langzaam genoeg om op tijd te kunnen reageren? En hoe zal de doorstroming van het verkeer vanuit de B-buurt gaan? De uitrit bij de Randweg is nu nog de enige ontsluiting. Moet er misschien niet gekeken worden naar een 2 ontsluiting bij Bieslook, richting Bertram om de kruising bij de Randweg te ontlasten? O Langere loopafstanden naar de haltes zorgt voor minder participatie in het OV, zeker van ouderen en minder-validen. Onduidelijk is nog welke route een mogelijk buurtbusje gaat nemen om bewoners naar een halte te brengen en met welke frequentie. Volgens het Programma van eisen van de Concessie Amstelland en Meerlanden wordt een frequentie van minimaal 2x per uur in de spits en 1x per uur in de daluren genoemd. Er is sprake van zo'n busje in Zijdelwaard en Meerwijk, maar ook de K-buurt en delen van de Ben R-buurt van de Legmeer liggen meer dan 800 meter van een halte van de sneltram af en moeten dus worden meegenomen in de route. Het idee van een bus van het Zijdelwaardplein naar het Stadscentrum Amstelveen met een vergelijkbare frequentie is ook een zeer mager extra alternatief.

 • De tram gaat weliswaar sneller, maar je verliest tijd met naar de verder gelegen halte toelopen en met wachten op de aansluiting/overstappen, wat in heel veel gevallen wel zal moeten als je aan de westkant van Amstelveen richting VU en Haarlemmermeerstation moet zijn. Hoe komen leerlingen van het Amstelveen College, het HWC of het Keizer Karel Kollege nu op school? Moeten zij overstappen op de Sacharovlaan op de Aalsmeerse bus of lopen vanaf de Beneluxbaan met hun zware rugzakken?

Op vele vragen moet tijdens de planfase nog een antwoord worden gevonden. is dat niet de omgekeerde wereld?

Vragen die nog open staan:

 • Wat hebben de tellingen opgeleverd van de passanten over de verschillende kruisingen in de wijk en wat zijn dan de consequenties voor de inrichting van de verschillende kruisingen?

 • is de frequentie van de buurtbus en de Zijdelwaard-Amstelveenbus inderdaad 2x per uur in de spits en 1x per uur tijdens daluren?

 • Komt de kruising Wederik er wel of niet en zo ja hoe wordt deze ingepast in de omgeving?

 • Komen er extra parkeerplaatsen in de Legmeer en zo ja waar? Je kunt mensen niet sturen waar zij hun auto neer zullen zetten om vervolgens met de tram te gaan. Logisch lijkt dat bewoners uit de Kwakel, Kudelstaart en Aalsmeer dat doen in de Legmeer,

 • Met welke frequentie gaat de tram nu rijden?

 • Toename criminaliteit blijft onduidelijk, (Amstelveen heeft geen cijfers- dus het bestaat niet?)

In de reactienota las ik dat ook de Brede School fundamentele bezwaren heeft tegen het onvolledige onderzoek m.b.t. de veiligheid van de kruisingen.

Kortom ik denk dat Uithoorn veel slechter af is met de Uithoornlijn, zeker als daarbij nauwelijks extra busvervoer beschikbaar is. Een rechtstreekse bus naar het Leidseplein over het tracé van de 170 zou in ieder geval nog moeten proberen af te dwingen mocht het er toch van komen, met een frequentie van minimaal 3x per uur over de hele dag.

lk vraag de Raad te overwegen de beslissing uit te stellen en serieus alle gedachten die vandaag over u worden uitgestort nogmaals te overwegen alvorens te besluiten:

Ik wens u daarbij veel wijsheid toe.

Marga Moeijes-van den Hooff

Voorzitter Buurtbeheer de Legmeer