Fam Bosman


Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden


GEEN TRAM DOOR UITHOORN EN GEEN TRAM AAN DE AMSTEL

De tramlijn is een kans voor Uithoorn wordt gezegd. Voor ons als bewoners van de nieuwbouw (nabij de voormalige brandweerkazerne) aan de Admiraal de Ruyterlaan met een achtertuin grenzend aan de huidige busbaan is het een nachtmerrie.

 1. UITHOORNSE VERKEER EN VERVOERPLAN (AFGEKORT UVVP) In het voorwoord staat opgenomen “Uithoorn bereikbaar? Mooi wel!” en tevens staat opgenomen dat het UVVP op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Op 15 april 2008 is het college akkoord gegaan waarna u vervolgens dit plan op 12 juni 2008 heeft vastgesteld. Onder het Openbaar vervoernetwerk staat opgenomen “In de huidige situatie is de snelheid van de bussen op het traject Uithoorn - Amsterdam te laag. In de Corridor studie staan de problemen op dit traject beschreven. Een hoogwaardige openbaar vervoer busverbinding wordt gezien als de oplossing voor dit probleem.” Onder OV 2 staat opgenomen “realisering busbaan over oude spoortracé naar Amstelveen, start voorbereiding 2008, start uitvoering 2012.” Een zorgvuldig genomen besluit en een planning om de bereikbaarheid van Uithoorn te verbeteren. Ook in de structuurvisie voor Uithoorn in september 2009 en actualisatie december 2011 besluit u dat het belangrijkste aandachtspunt voor de mobiliteit o.a. het aanleggen van een vrije busbaan naar Aalsmeer en Amstelveen is. En wat gebeurd er met de verbetering van de verbinding met Amstelveen tot op heden ...niets. “Uithoorn bereikbaar? Mooi niet zou ik zo zeggen !” In 2012 start u niet met de aanleg van een busbaan. Zo belangrijk vindt u dan de verbetering van de bereikbaarheid van Uithoorn. Los dat de besluiten niet worden uitgevoerd worden ook ineens de plannen gewijzigd. De vrij liggende buslijn maakt ineens plaats voor een vrij liggende tramlijn. En de buslijn was de oplossing !! Een vrij liggende tramlijn wordt vervolgens vergeleken met een bus die niet over een vrij liggende busbaan rijd en alleen in de ochtend en avond hinder ondervindt van verkeersdrukte. Appels met peren vergelijken noemen we dat. Wat ook wordt aangegeven, anders staat de bus in Amstelveen weer in de file. Oh ja, momenteel kom je met buslijn 170, o.a. vanuit de Meerwijk, Zijdelwaard en de flats direct bij het VU ziekenhuis of het Leidseplein. Dat gaat zo meteen dus niet meer. Er dient eerst een flinke afstand naar een tramhalte te worden gelopen, dan met de tram naar Amstelveen om vervolgens weer te moeten overstappen op een bus om bij de VU te komen. En de Amstelveense bus staat in tegenstelling tot een bus uit Uithoorn natuurlijk niet in de file.

 2. DE TRAMLIJN IS HOOGWAARDIG, WAT STAAT VOOR UITSTEKENDE KWALITEIT. Ik vraag me dan af waar zit dat dan in ?;

  • vele bushaltes op korte afstand in woonwijken komen te vervallen;

  • de loopafstanden nemen extreem toe door slechts drie tramhaltes voor heel Uithoorn;

  • het openbaar vervoer wordt voor veel ouderen onbereikbaar;

  • een tram produceert veel meer overlast door rol- en booggeluid en trillingshinder;

  • de parkeerdruk nabij de 3 haltes zal flink toenemen wat overlast voor de omwonenden ter plaatse zal veroorzaken en een waterbedeffect kan veroorzaken voor maatregelen die worden genomen;

  • en dan nog de te verwachten vermindering van sociale veiligheid.

Waar zit het hoogwaardige dan in? Nou daar ben ik achter gekomen. Het aantal ongelukken en doden. Een tram is daar veel beter in dan een bus. Uit wetenschappelijk onderzoek (SWOV factsheet verkeersveiligheid) uit 2011 blijkt dat mede door de veel langere remweg en het niet kunnen uitwijken van een tram dat per afgelegde kilometer bij ongevallen met een bus 7 keer zoveel ongevallen zijn met ernstige afloop dan bij ongevallen met een personenauto, en bij ongevallen met een tram zelfs 12 keer zoveel. Voor dodelijke ongevallen zijn deze verhoudingen nog ongunstiger: bij ongevallen met een bus 15 keer.zoveel en bij ongevallen met een tram 57 keer zoveel dodelijke ongevallen als bij ongevallen met een personenauto.

 1. VEILIGHEID Als er vragen worden gesteld over veiligheid van de tramlijn krijgen we te horen dat het wel goed gaat met de veiligheid, ja verkeerslichten en slagbomen zijn de oplossing. En ach vier keer meer doden met een tram dan een busverbinding, dat valt toch wel mee. Hebben we dan niet geleerd van alle doden met de tramlijn in Amstelveen ? Die voldeed destijds toch ook aan de veiligheidseisen. Het gaat hier om gedrag van mensen. Neem de jeugd die kijkend op de telefoon door de straat fietst of in de Legmeer gehaast naar de brede school gaan. En als er iets gebeurd voldeed de overgang natuurlijk aan de normen. Amstelveen is overigens met plannen bezig tunnels/viaducten bij de Beneluxbaan aan te leggen om ongelijkvloerse kruisingen te realiseren.

 2. OUDEREN Zoals eerder aangegeven worden ouderen weer eens de dupe. Waar normaliter de politieke partijen op de bres springen voor ouderen blijft het nu stil. Die tram moet er komen.

 3. KOSTEN BATEN VAN HET TRAJECT BUSSTATION NAAR HET SPOORHUIS In 2014 is een verkenning uitgevoerd waarin het busstation Uithoorn, het bestaande vervoer- knooppunt, als eindpunt is genoemd. Op initiatief van de gemeente Uithoorn is echter het dorpscentrum als eindpunt toegevoegd. Aanlegkosten voor 1200 meter tramlijn van het busstation naar het spoorhuis bedragen 10 miljoen euro en dat voor 200 reizigers per 24 uur (dat is gem. 8 per uur). Als een loopafstand van maximaal 800 meter tot een tramhalte als acceptabel wordt gezien, waarom is 1200 meter van het busstation naar de Amstel dan onoverkomelijk ? Als ik de tekst in de voorkeursvariant Uithoornlijn lees heb ik de indruk dat het stuk een kopie is van een rapport van een andere lijn. Er staat opgenomen “Een dorpscentrum met een aantal historische panden en het nieuwe cultuurcentrum.” Er is van het spoorhuis tot het Amstelplein maar 1 gebouw van voor 1900. En een nieuw kunstencentrum ? De projectontwikkelaar is toch afgehaakt of is alleen de stadsregio op de hoogte dat er een nieuwe ontwikkelaar is die op korte termijn gaat starten ? De eindhalte busstation ligt midden in een woonwijk, zonder bijzondere uitstraling. Ja toen er kansen waren bij de aanleg van een nieuw busstation, o.a. nabij het Amstelplein, is er niet voor gekozen om deze veel dichter bij de Amstel aan te leggen. Nu is er ineens wel een behoefte aan een OV punt nabij de Amstel.

 4. PROJECTEN EN EXTRA KOSTEN Grondexploitatie, een brede school in de Legmeer, een bibliotheek waarvan de eenmalige verhuiskosten van ruim 70.000 euro nu al zijn uitgegeven aan een tijdelijke verhuizing. En dan ook nog een DUO+ waar ondanks de inzet van de medewerkers de dienstverlening en bereikbaarheid is verslechterd, post niet door het post bezorg bedrijf wordt bezorgd en er ook recent nog aan u de mogelijkheid is gegeven een zienswijze in te dienen om voor de komende periode veel extra geld beschikbaar te stellen zonder met een concreet plan van aanpak voor het oplossen van alle problemen te komen. Is de tramlijn na DUO+ dan weer het volgende project wat ons als inwoners weer veel geld gaat kosten ? Kortom vanwege geluidsoverlast, verlies van uitzicht, vermindering privacy en sociale veiligheid en waardevermindering van de woning zitten wij niet te wachten op een tramlijn achter ons huis voor slechts 1200 meter met een kostenpost van 10 miljoen euro.

Familie Bosman, Admiraal de Ruyterlaan 8F, 1421 VL UITHOORN richard.bosman@online.nl