Dick Streefkerk


Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden

De trambaan door de Legmeer


Los van alle discussie over wel/ geen tram wil ik het graag hebben over de planning van het tracé.

Het is mij opgevallen dat er vanaf het begin gesproken wordt over 1 tracé.

Ondanks dat ik op alle inloopavonden heb aangegeven dat er naar mijn idee betere oplossingen zijn voor dit tracé, zie ik hier niets over terug. Ook niet via mijn schriftelijke reacties.

Waarom moet de tramlijn door een dichtbevolkt gebied rijden terwijl er goede alternatieven voorhanden zijn?

Het is bekend dat:

  • Een tram gevaarlijker is. Bij de Buitenveldert baan al > 20 doden.

  • Meer geluid produceert dan een bus. Onderzoeken hebben aangetoond dat mensen wonende aan een spoorlijn meer stressklachten en psychische problemen hebben.

  • Meer fijnstof deeltjes veroorzaakt.

  • Meer inkijk veroorzaakt omdat de reizigers hoger zitten.


Natuurlijk staat het belang van een goede OV verbinding voorop

Mijn inzien zijn er echter 3 alternatieven:

  1. Er komt een eindhalte/ omkeerpunt ter hoogte van de Mac Donald. Dit kan “de jeugd” ook aanmoedigen om hiernaar toe te fietsen. Ook het motiveren van het fietsen moet niet vergeten worden.

  2. Na de oversteek bij de N201 kan de tram direct afbuigen en de Hollandse dijk oprijden. Hier ligt een weg die eigenlijk niet meer gebruikt wordt en dit tracé zal de flatbewoners nauwelijks hinderen. Ook kan de tram het gehele dorp passeren waardoor het voor iedereen bereikbaar is.

  3. De tram kan het eerste stuk over de spoorlijn rijden tot de N196 en kan dan doorrijden tot het Amstelplein> Voordeel: goede bereikbaarheid voor iedereen.


Hopelijk kunnen deze opties goed onderzocht worden?

Er wordt nu 1 tracé beschreven waarbij er voor alle bezwaren een lapmiddel (tegenargument) wordt genoemd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn, als dit betere alternatief voorhanden is.

Dick Streefkerk
Bewoner (midden in het gepland tracé)