Betrouwbaarheid, ketenbenadering

Betrouwbaarheid, ketenbenadering, kwetsbaarheid, risico kiezen of mijden...


Reizen met OV werkt met een ketenbenadering,

De totale reis bestaat uit een aantel onderdelen die allen schakels zijn van de vervoerketen.


De sterkte van de keten wordt bepaald door de zwakste schakel. Een reis naar Amsterdam kan nog steeds ernstige schade oplopen door een obstakel, waar dan ook, waar een gewone stadstram niet omheen kan. Dat kan ook een stroomstoring zijn. De eerstvolgende overstap verschuift tot de eerst haalbare aansluiting. Bij daarop volgende overstappen kan de schade cumulatief toenemen.


Niet de Uithoornlijn, maar het gehele OVsysteem is en blijft kwetsbaar.

Deze kwetsbaarheid hangt samen met het vermogen van voertuigen om al of niet zelfstandig te rijden. Kiezen voor een tram is kiezen voor meer risico. Het beschikbare tramnetwerk voor deze lijn biedt geen soelaas van betekenis bij verstoringen op de lijn zelf.