HOV +


Over deze pagina.


Op deze pagina staat een beschrijving van het "plan B HOV +", aan de linkerkant.

Onderaan staat een indicatieve berekening van de kosten van baan en voertuigen en de DienstRegelingUren


Rechtsboven de routekaart.

 • Klik rechtsboven in de titelbalk om de kaart op volledig schem weer te geven

 • Klik linksboven in de titelbalk om de legenda te ontvouwen.  In de legenda kunnen verschillende lagen met meer informatie zichtbaar worden gemaakt en de achtergrond van de kaart kan worden aangepast (wel of geen luchtfoto)


Belangrijke ERRATA:
In de berekening van de DRU is in de onderliggende dienstregeling een fout gemaakt (door terugzetten van een andere fout).
Het komt er op neer dat de Amstelveenbus om het half uur en in één richting werd gerekend. Dit is hersteld.
De Amstelveenbus wordt nu voor de stadsregio gerekend als een uurdienst met spitsverdichting tot halfuurdienst en in beide richtingen.
Voor HOV + werd en wordt gerekend met een doorlopende halfuursdienst

Plan B, HOV +


Het tramplan, variant 3 uit de planstudie, heeft als hoofddoel een aanzienlijke vermindering van het aantal DRU’s.

Dat wordt bereikt door de reizen van reizigers zo veel mogelijk over te hevelen naar de Amstelveenlijn. De feitelijke bezuiniging bestaat uit het wegrekenen van alle lijnen tussen de busbrug in Uithoorn en de Elandsgracht te Amsterdam. Daarvoor in de plaats komt een tramlijn uitbreiding van Westwijk tot de busbrug.


Als Uithoorn NIET voor een tram kiest, is een zelfde soort bezuiniging ook met bussen mogelijk

Ongeveer eenzelfde situatie doet zich voor met lijn 172. Deze wordt Rnet. De bussen zullen grofweg voor de helft naar het Leidseplein / Elandsgracht rijden, en voor de andere helft naar Station Zuid.

Daarnaast zijn er in Amstelveen nog andere nieuwe lijnen nodig, o.a. om het gat dat valt door het opheffen van lijn 170 op de vd Hooplaan en Poortwachter te vullen. De toekomstige lijn 173 vanaf Sacharovlaan is daar een voorbeeld van.


Het bij de tram behorende aanvullend vervoer wordt volledig opgenomen in dit HOV + plan. De waarde daarvan wordt gebruikt om dit plan mede te financieren.

De na de consultatieronde gepresenteerde bus van Uithoorn naar Amtelveen, wordt eveneens ingerekend. Deze verbinding wordt volledig geintegreerd in HOV +. Ook deze waarde wordt gebruikt om mede te financieren. De Amstelveenbus wordt geen trage- maar een snelle HOVbus.


Met HOV + wordt de Zijdelweg gebruikt van Uithoorn tot de rotonde ter hoogte van Zijdelweg 19. Alleen dit deel behoeft aandacht qua doorstroming voor bussen.

HOV + verbindt het aanvullend vervoer in Uithoorn met het OV-netwerk in Amstelveen en maakt daar tegelijk deel van uit.


In de concept
bestuursovereenkomst-uithoornlijn wordt aandacht besteed aan: de Studie N201 – A9 / Verbreding Zijdelweg

De resultaten van de studie naar de verbreding van de Zijdelweg zijn van belang voor een

busverbinding over de Zijdelweg / Bovenkerkerweg. Als teruggegrepen wordt naar andere OVoplossingen

voor Uithoorn en Amstelveen zal inzicht gegeven moeten worden in de verkeersstromen

op deze as om goed de doorstroming van de bussen te faciliteren. Naar verwachting zal de studie

eind 2016 gereed zijn en zal de uitvoering na 2024 van start gaan.


Dit voorstel is een nieuwe route voor alle buslijnen tussen de van Schendellaan en Poortwachter.

 • Vanaf de v Schendellaan over de Zijdelweg tot de rotonde NA de N201

 • Op de rotonde de 3e afslag.

 • Via de beschikbare wegen naar een nieuwe busbaan die strak langs de N201 loopt tot de oude spoordijk

 • De spoordijk benutten, volgen tot Westwijk

 • Bus en Tram  op één baan combineren. De bus rijdt mee op de trambaan tot de halte Poortwachter.

 • Na de halte Poortwachter via de Poortwachter langs Grote Beer naar de vd Hooplaan.

 • Lijn 171 rijdt niet meer over de Sportlaan, er is dan een RNet halte bij de vd Hooplaan (172) dus dat is niet meer nodig.

 • Lijn 171 rijdt over de Handweg en de K.Karelweg naar het busstation (wordt nu door 172 bediend).


Voor en nadelen, aandachtpunten


 • 800 meter nieuwe busbaan, twee sporen

 • 400 meter nieuwe busbaan op de oude spoordijk

 • 3 km gecombineerde tram/busbaan

 • Geen kunstwerken

 • Bushalte als eenvoudig transferium is mogelijk

 • Hoge snelheid en goede stiptheid is mogelijk.

 • Stadsregio moet groter materieel tot Station Zuid toestaan (met zoals 30 en 60 meter tram)

 • Ritten naar station Zuid onder te brengen in een apart omloopsysteem zodat daar met groter materieel gereden kan worden

 • In combinatie met de veel lagere DRUprijs (de helft van een tram) is dit veel belovend voor een aanzienlijke bezuiniging

 • Materieel wordt niet voor 30 jaar gekocht maar geleasd. Daardoor kan beter geprofiteerd worden van innovaties tijdens deze 30 jaar. De bussen worden elke 10 jaar vervangen.

 • Electrische bussen zullen er in 2025 zijn, of zoveel eerder dat mogelijk is.

 • Meer veiligheid, korte remwegen, uitwijkmogelijkheden

 • Meer betrouwbaarheid, uitwijkmogelijkheden, adhoc omrijden.

 • Geen werkzaamheden in Uithoorn.

 • Inverdieneffect: waarschijnlijk minder nieuw vervoer in Amstelveen Zuid noodzakelijk.

 • Overstap op de Amstelveenlijn beter dan ooit.

 • Toch HOV voor Uithoorn.

 • Geen aanvullend OV nodig in Uithoorn, dat is volledig geintegreerd.HOV + Voor alle buslijnen die nu tussen Uithoorn en Amstelveen rijden, op het huidige (winterdienst 2016) productieniveau, tussen Uithoorn Dorpscentrum of Uithoorn Amstelplein en Amstelveen Sacharovlaan. Er van uitgaande dat er voor elke bus reeds een bus van lijn 172 gepland is die vanaf de Sacharovlaan vertrekt. Waarschijnlijk is dat NIET het geval en moet er gekeken worden naar afstemming.


Één en ander op basis van de huidige productie (frequenties). Groei van reizigers richting Amsterdam kan in eerste aanleg worden opgevangen met groter materieel.


Gelede bussen in Amsterdam.

 • De gemeente Amsterdam wil geen gelede bussen in de stad van de concessie Amstel en Meerlanden.

 • Vervangend vervoer voor trams, en metro wordt wel gereden met geleed materieel.

 • De lijnen 15, 18, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 69/269, 245, 247, en 249 worden geleed gereden

Wat is de logica?

Als het niet in de binnenstad mag, dan mag het toch zeker wel naar station Zuid?


De dienstregeling die hieronder staat dient om een indicatie van de DRU-waarde te verkrijgen. Het is een recht-toe recht-aan dienstregeling zonder extra spitsritten en zonder in de avonduren uit te dunnen. Er zit veel lucht in. Als een vervoerder dit als opdracht krijgt zal hij het ongetwijfeld veel efficiënter kunnen. Voor dit doel, de DRU-waarde inschatten is dit een benadering die een reële uitkomst zoekt.


Bekijk de dienstregeling van HOV +