Startpagina


Waar gaat deze site over?
Deze site gaat over veranderingen in het openbaar vervoer.

Wat is het doel van deze site?
Deze site wil aan een iedereen, elke burger, die zich betrokken voelt, of betrokken is bij Openbaar Vervoer, de gelegenheid geven om daar mee aan de gang te gaan.

Hoe doet deze site dat?
  • Door informatie te verstrekken over het Openbaar Vervoer, de financiering van het OV en de marktwerking (concessies en aanbestedingen). 
  • Door iedereen die dat vraagt de ruimte te geven om er mee aan de slag te gaan.
  • Door belangstellenden, als een pagemaster, het recht te geven om pagina's van de site te beheren en te ontwikkelen.

Hoe is de site opgebouwd?
  • Alle concessies hebben een eigen pagina. Onder een concessiepagina kan naar hartelust verder verdiept worden met pagina's per dorp, stad of regio.
  • Alle concessies zijn op deze site bij elkaar gebracht, daarmee komt alles over, van en voor Openbaar Vervoer bij elkaar en kunnen belanghebbenden met er met elkaar en van elkaar leren. 
  • Er ontstaat een totaal-overzicht van alles wat er speelt over het Openbaar Vervoer 

Hoe gebruik ik deze site?
Iedereen die de site wil gebruiken kan zich aanmelden en krijgt de ruimte op een eigen deel van de site, doorgaans is dat een subpagina onder een concessiepagina. Die ruimte is nagenoeg onbeperkt en kan alle vormen van digitaal materiaal bevatten. Uitgangspunt is dat het openbaar is en door ieder ander bekeken kan worden. Voor interne communicatie van belangengroepen is maatwerk in een beschermde omgeving mogelijk.

Start
  1. De brede doel uitkering, bron van financiering van het openbaar vervoer, Lees verder...
  2. Concessies. Uitleg over marktwerking en aanbesteding. Daaronder alle concessies met een eigen pagina. Zonder bijdragen van gebruikers ziet het er natuurlijk een beetje vervoerstechnisch uit. Maar, als bijdragers aan de gang gaan dan gaat het leven zoals het voor de gewone burger leeft. Plaats hier je eigen bijdrage, mobiliseer je eigen omgeveing, kennissen, collega's, vrienden, buren, buurtgenoten, dorp- en stadsgenoten. Lees verder...


Aanmelden voor gebruik van de site

Wil je de site gebruiken, stuur dan een mailtje aan

Nieuws "Openbaar Vervoer"

Subpagina''s (2): Brede Doel Uitkering Concessies