Webbutveckling

Här länkas till Skolverkets kursbeskrivningar med kunskapskrav för ämnet Webbteknik - Klicka här!

Lektionsgenomgångar i Webbutveckling 1

Lektionsgenomgångar i Webbutveckling 2

Länkar

Färger

Övningsprov

HTML
Javascript
Nya Google Sites

Elevarbete

I kursen gör eleverna ett par hemsidor åt föreningar eller lokala företag i Google Site respektive med HTML och CSS. Nedanstående länkar visar hemsidor som blivit utvalda av föreningar och företag. 
hembygdsgård kristinehamn
Hembygdsgårdens officiella webbplats är gjord av elever på Brogårdsgymnasiet i kursen Webbdesign.