TMS

Här länkas till Skolverkets kursbeskrivningar med kunskapskrav för kursen Teknik, människa, samhälle (TMS).

Lektionsgenomgångar i Teknik Människa Samhälle

manhattan wiki
Samhället Manhattan är kanske den ultimata syntesen av teknik och människa.