Teknik

Här länkas till Skolverkets kursbeskrivningar med kunskapskrav för ämnet Teknik - Klicka här!

Bedömningsmatris för kursen Teknik 1 - Klicka här!

Lektionsgenomgångar i Teknik 1

Instuderingsfrågor i Teknik 1

Laborationer

Övrigt kursmaterial i Teknik 1

CAD-programmet Solid Works

Lego Mindstorms Educations EV3

Arduino

Nya sätt att konstruera och kommunicera lägger grunden för samhällsutvecklingen. Läs mer om detta här.