Programmering

Här länkas till Skolverkets kursbeskrivningar med kunskapskrav för ämnet Programmering - Klicka här!

Lektionsgenomgångar i Programmering

Annat

Lösta uppgifter i kursdokument ovan

Trianglarna ritas i kursen Programmering 2 (Java)