Pedagogik

https://www.youtube.com/watch?v=HP0k_ApJyrgSkolverket - ansvarar för inspektion, uppföljning och utvärdering av den svenska skolan upp t o m gymnasiet. Här finns bl a styrdokumenten för skolan. Klicka här!

Betyg och betygsättning - Skolverkets allmänna råd. Klicka här!

Regler för meritpoäng för antagning till högskolan. 

Pedagogica - Ett stavnings- och glosträningsprogram (120 kB). Klicka här! Testa denna frågefilen. Klicka här!

Projektplan för projektarbete Projektplanen skall fyllas i och lämnas till handledaren i början av projektarbetet. Klicka här!

Loggbok för projektarbete Loggboken är ett Word-dokument som lagrar datum, aktivitet och tid och lämpar sig för att eposta till handledaren. Klicka här!

El- och energiprogrammets loggbok och bedömningsblankett för APL

Mall för gymnasiearbete. Denna Word-mall kan användas för projektarbete, rapporter och uppsatser. Klicka här!

Mall för gymnasiearbete igen, men nu i Google Docs. Logga in i Google Drive och spara en kopia. Klicka här!

Gantt-schema Anvisning för hur Gantt-schema görs i Excel. Klicka här!

Lektion i att göra enkäter i Google Doc - https://sites.google.com/site/enkateronline/grunderna

Google Drive (tidigare Docs) - ord, kalkyl, presentation, formulär (enkäter) - https://www.google.se/drive/about.html

Engelska pronomen Några vanliga verbformer. Klicka här!

SiRiS Skolverkets sida om statistik och resultat i grund- och gymnasieskolan. Klicka här!

Forskning.se är en svensk portal om forskning. Klicka här!

OCR-program som gratis omvandlar text i PDF- och bildfiler till redigerbar text - http://www.onlineocr.net

Konverterar PDF till JPG - http://pdf2jpg.net och JPG till PDF - http://www.convert-jpg-to-pdf.net/

Doxillion NCH Software konverterar kostnadsfritt från PDF till Word. Klicka här! 

Slå ihop PDF-filer - https://www.pdfmerge.com/sv/

På https://sprend.com kan stora filer laddas upp och ned.

Spelar in skärmen till MP4 - https://www.apowersoft.se/gratis-online-skarminspelare

GAFE-Google Application For Education

Med programmet Word Viewer kan du läsa och kopiera från Word-dokument utan att datorn har Word installerat. Ladda ner programmet och installera det via följande länk - https://support.microsoft.com/sv-se/kb/891090

Inläsningstjänst - http://www.inlasningstjanst.se/

Inloggning till minnesträning med Cogmedhttp://training.cogmed.com/

Kursutvärdering - klicka här!

Program för undersökningar och tipstävlingar med mobil: https://www.mentimeter.com och https://getkahoot.com

Slumpar personer med Random name picker - https://www.classtools.net/random-name-picker

Om gymnasieskolan på engelska - https://www.skolverket.se/publikationer?id=2801

Fråga forskare om allt möjligt och läs svar. Här finns några att välja bland:

Elevers svårigheter med att skriva laborationsrapporter, ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete av Rahman Hassanzadeh (2018) - klicka här!

Design och tillverkning av universell förstärkarmodul för trådtöjningsgivare, ett examensarbete i elektronikingenjörsprogrammet av Rahman Hassanzadeh (Reg.kod: Oru-Te-EXE084-EL 103/06) - klicka här!