Gymnasiearbete

Här länkas till Skolverkets beskrivning av gymnasiearbetet - Klicka här!

Gymnasiearbete för TE3 läsåret 2018/19

Ambitionen är att gymnasiearbetet ska göras i samarbete med det företag ni gjorde APL på i våras. Företagen kan dock endast erbjuda totalt fem platser, enligt länken, vilket innebär att fem elever får genomföra gymnasiearbetet på egen hand. Kom dock gärna med egna förslag på företag där ni kan göra gymnasiearbetet. 

Se Skolverkets film om Gymnasiearbetet 

Dokument för gymnasiearbetet:

 • Exempel på gymnasiearbeten.
 • Projektplan för gymnasiearbetet skall fyllas i digitalt och lämnas in senast 22/8 i gymnasiearbetets Classroom (se nedan). Alla ska redovisa sin projektplan inför klassen onsdag 12/9.
 • Redovisning inför klassen av hur gymnasiearbetena fortskrider sker följande onsdagar:
  • 26/9
  • 24/10
  • 21/11
  • 19/12 
 • Den första versionen av den skriftliga redovisningen av gymnasiearbetet ska lämnas till handledaren senast 14/1 2019 via gymnasiearbetets Classroom (se nedan). Den slutgiltiga rapporten ska lämnas in i slutet av januari.
 • Loggbok för gymnasiearbetet, som lagrar datum, aktivitet och tid och lämpar sig för att dela med handledaren. Klicka här! Loggboken ska finnas tillgänglig i gymnasiearbetets Classroom (se nedan).
 • Mall för gymnasiearbetets skriftliga rapportKlicka här!
 • Classroom för gymnasiearbetet 2018/19
 • Här är planen för opponeringen av gymnasiearbetena (2018) - klicka här!