Gymnasiearbete

Här länkas till Skolverkets beskrivning av gymnasiearbetet - Klicka här!

Gymnasiearbete för TE3 läsåret 2017/18

Ambitionen i år är att gymnasiearbetet ska göras i samarbete med det företag eleverna gjorde APL på i våras. Företagen kan dock endast erbjuda totalt sju platser, enligt länken, vilket innebär att fem elever får genomföra gymnasiearbetet på egen hand.

Se Skolverkets film om Gymnasiearbetet 

Dokument för gymnasiearbetet:

  • Exempel på gymnasiearbeten.
  • Projektplan för gymnasiearbetet skall fyllas i och lämnas till/delas med handledaren i början av projektarbetet. Alla ska redovisa sin projektplan inför klassen onsdag 27/9. Den färdiga projektplanen ska dock finnas i gymnasiearbetets Classroom senast fredag 15/9 (se nedan).
  • Den första versionen av den skriftliga redovisningen av gymnasiearbetet ska lämnas till handledaren senast 21/12 2017 via gymnasiearbetets Classroom (se nedan). Den slutgiltiga rapporten ska redovisas i  början av vårterminen (datum meddelas senare).
  • Gantt-schema Anvisning för hur Gantt-schema görs i ett kalkylprogram finns här.
  • Loggbok för gymnasiearbetet, som lagrar datum, aktivitet och tid och lämpar sig för att dela med handledaren. Klicka här! Loggboken ska finnas tillgänglig i gymnasiearbetets Classroom (se nedan).
  • Mall för gymnasiearbetets skriftliga rapportKlicka här!
  • Classroom för gymnasiearbetet 2017/18
  • Här är planen för opponeringen av gymnasiearbetena - klicka här!