Gymnasiearbete

Här länkas till Skolverkets beskrivning av gymnasiearbetet - Klicka här!

Gymnasiearbete för TE3 läsåret 2019/20

Ambitionen är att gymnasiearbetet ska göras i samarbete med det företag APL-veckan gjordes på i våras, enligt länken. Alla företag har dock inte lämnat klartecken än. Kom gärna med egna förslag på företag där ni kan göra gymnasiearbetet. 

Se Skolverkets film om Gymnasiearbetet 

Dokument för gymnasiearbetet:

 • Exempel på gymnasiearbeten.
 • Projektplan för gymnasiearbetet skall fyllas i digitalt och lämnas in senast 10/9 i gymnasiearbetets Classroom (se nedan). Alla ska redovisa sin projektplan inför klassen onsdag 11/9.
 • Redovisning inför klassen av hur gymnasiearbetena fortskrider sker följande onsdagar:
  • 18/9
  • 16/10
  • 27/11
  • 18/12 
 • Den första versionen av den skriftliga redovisningen av gymnasiearbetet ska lämnas till handledaren senast xx/1 2020 via gymnasiearbetets Classroom (se nedan). Den slutgiltiga rapporten ska lämnas in i slutet av januari.
 • Loggbok för gymnasiearbetet, som lagrar datum, aktivitet och tid och lämpar sig för att dela med handledaren. Klicka här! Loggboken ska finnas tillgänglig i gymnasiearbetets Classroom (se nedan).
 • Mall för gymnasiearbetets skriftliga rapportKlicka här!
 • Classroom för gymnasiearbetet 2019/20 med kurskoden b0jy28 heter Gymnasiearbete TE3 läsåret 2019/20.
 • Här är planen för opponeringen av gymnasiearbetena (2018) - klicka här!
 • Plan för opponering 2020 - klicka här!