Energi

Energimyndigheten - Berättar bl a om energikällor och ger råd till hushåll. Klicka här!

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) - Handhar frågor som berör strålning och kärnkraft. Klicka här!

Svensk Kärnsbränslehantering AB - Hanterar det svenska kärnkraftsavfallet. Klicka här!

Svensk fjärrvärme - Sajten handlar om fjärrvärme och bl a kraftvärme. Klicka här!

Svensk energi - Berättar bl a hur energi produceras och distribueras. Innehåller även ett energilexikon och en bildbank med energitema. Klicka här!

Svensk solenergi - Branschorganisation för solenergiområdet. Klicka här!

Bengts villablogg om solceller.

Energirådgivningen - Sajten förklarar olika uppvärmningssystem och föreslår hur man kan spara energi. Klicka här!

Statistik - SCB:s siffror för svensk produktion och konsumtion av energi. Klicka här!

Svenska petroleum institutet (SPI) - Bl a statistik om oljeprodukter. Klicka här!

Miljöfordon.se - Handlar om miljöbilar och bränslen. Klicka här!

Miljöportalen - Miljöaspekter på bl a energi, transporter och boende. Klicka här!

Pelletsförbundet - Mycket om biobränslet pellets finns på pelletsbranschens hemsida. Klicka här!

Svensk Vindkraftsförening - Länkar många bra sidor om vindkraft. Klicka här!

Energi från vågor och vattenrörelser - Ångströmslaboratoriet i Uppsala utvecklar bl a teknik för energialstring ur vattenrörelser. Klicka här!

Värmepumpar - Svenska värmepumpföreningen berättar om alla typer av värmepumpar. Klicka här!

Naturskyddsföreningen - Redogör för bl a miljö och energi. Klicka här!

Animeringar - visar funktionen hos ... Värmepump, Värmepump

Vattenfall - om energiproduktion. Klicka här! och youtubefilmer om energi.

E.ON - om energi. Klicka här!

Vattenfall - visar hur el och värme produceras.

Världens energiproduktion från US Energy Information Administration. Och här.

Sveriges alla vattenkraftverk på Kuhlins sida.

Film om växthuseffekt (Naturvårdsverket 2009).

Film om FN:s klimatpanels rapport 2018.

Klimatskeptiker Lars Bern (2018).