Ellära / elektronik

Likströmsmotor Ritning på en enkel likströmsmotor. Klicka här!

Ellära Bra sammanfattning av gymnasiets ellärakurser. Klicka här!

Potatisbatteri Så bygger man ett batteri av frukter. Klicka här!

Färgkoder Färgkoder för motstånd. Klicka här!

Likströmsmotorns funktion Visas med en applet. Klicka här!

Växelströmsgenerator Visas med en applet. Klicka här!

Laborationer Några bra labbar i ellära. Klicka här!

Färgkodskalkylator Färgkoderna för en resistor skapas med listrutor. Klicka här!

PSpice Ett program för simulering av analoga och digitala kretsar. Ladda ner och packa upp med winzip. Klicka här!

Mätning Några filmer från ELITPRO om strömmätning. Klicka här!

ECY CUP Tävling för el-elever i årskurs 3 på El-programmet. Klicka här!

Ren byggbransch Film om svart arbete. Klicka här!