Ellära

Här länkas till Skolverkets kursbeskrivningar med kunskapskrav för ämnet Ellära - Klicka här!

Genomgångar och övningar i Praktisk ellära

Laborationer i Praktisk ellära

Laborationer Ellära 1 - likström

Laborationer Ellära 1 - växelström

Genomgångar och övningar i Ellära 1 - likström

Genomgångar och övningar i Ellära 1 - växelström

Genomgångar och övningar i Ellära 2 - trefas

Laborationer Ellära 2 - trefas

Olidan Trollhättan juni 2013
El- och energiprogrammet på Brogårdsgymnasiet besökte Olidans kraftstation i Trollhättan 29 maj 2013. Här är fler bilder.