Elektronik

Här länkas till Skolverkets kursbeskrivningar med kunskapskrav för kursen Elektronik grundkurs (ENK1205)
switch_fotomotstånd
En transistorswitch som släcker en lysdiod när fotoresistorn blir belyst.