PONUKA PRE DOVOZCOV ÁUT


    Po prevzatí originálov dokladov prípadne ich kvalitnej kópie


    (scanovany dokument zaslaný mailom)


    ZABEZPEČÍME úradný preklad


    a ak máte záujem, tento preklad 


    ODOVZDÁME za Vás 


                            na Odbore cestnej dopravy sídliaci na adrese:  


                                            Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava

              

                  Info:     Mgr. Ján Sarňák 

                   j.sarnak@andantino.sk    mobil: 0908 380 456    tel./fax: 02 / 4592 28 96