דף הבית


האתר "רגע של עברית" עוסק  במושגי מפתח הקשורים בשפה העברית. באתר תוכלו למצוא מידע על אודות התפתחות השפה העברית, דמויות, מושגים לשוניים ופעילות לימודית מגוונת, ומטרתו להעשיר ידע תוך כדי מגע עם עולמות תוכן בתחום השפה.בתמונה משמאל:      
קטע  מ"ספר המלחמה",  אחת  ממגילות מדבר יהודה. מרבית מגילות מדבר יהודה כתובות עברית. רוב המגילות הכתובות עברית נכתבו בכתב "המרובע" (היהודי), הנפוץ, בדומה לכתב העברי כיום. גילויים של אוצרות עתיקים אלה הצית את המחקר המודרני של העבר, ובעקבותיו השתנתה מקצה לקצה הבנתנו את האירועים ההיסטוריים והדתיים.

 
מגילות מדבר יהודה
ספר המלחמה, עברית - כתב מרובע                    באדיבות רשות העתיקות; צילום: שי הלוי