Bij de homeopathische geneeskunde ziet men de oorzaak van ziekte in beginsel als een energetische verstoring. 
In een later stadium zijn er symptomen, al dan niet meetbaar.

Bij de genezing gaat het om verandering van energetische processen met behulp van een gepotentieerd geneesmiddel. Tijdens het potentieringsproces wordt talloze malen geschud waardoor potentiële energie wordt toegevoegd aan de stof die van oorsprong in staat is ziekteverschijnselen te veroorzaken. In opvolgende stappen wordt tevens verdund waardoor het ziekmakende effect afneemt.

Uitleggen hoe de omslag in een genezend effect plaatsvindt valt buiten het bestek van deze inleiding. Men kan zich echter wel voorstellen dat entiteiten bestaan uit een twee-eenheid met tegenovergestelde eigenschappen. (Het polariteits-principe in het universum).
Meer > minder; warm > koud; hoog > laag; hard > zacht; boven > beneden; oppervlakkig > diep; zwart > wit; ver af > dichtbij; negatief > positief; giftig > genezend.
Het al dan niet genezend aspect van een (giftige) stof wordt in hoofdzaak bepaald door de bereiding en de dosering.

Samenvatting
In de reguliere geneeskunde zoekt men na het stellen van de diagnose de oorzaak van de ziekte. Men gebruikt een tegen de ziekte gericht geneesmiddel.

Bij de orthomoleculaire geneeskunde gebruikt men stoffen met een biologische oorsprong die noodzakelijk/ behulpzaam zijn voor het optimaal verlopen van biologische levens- en herstelprocessen.

In de homeopatische geneeskunde zoekt men een stof die de ziekte in zijn geheel reeds heeft kunnen veroorzaken. Bij het vaststellen van het geneesmiddel gebruikt men symptomen die horen bij het gedrag van de ziekte en de geaardheid van de persoon.

In de acupunctuur stuurt men de energie via punten in de huid. Deze punten hebben een veranderde elektrische weerstand. Zij kunnen ook gemeten worden. Doel is het in balans brengen van twee typen zenuwstelsel, het actieve en het passieve, beter bekend onder yin en yang.