Acupunctuur


Pharmaceutisch Weekblad van 2 oktober 2012: OOK de apothekers zijn nu om.

'Acupunctuur effectief bij pijn en ontsteking' 

Acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en gewrichtsontsteking. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waarin negen epidemiologen en biostatistici de gegevens van 17.922 patiënten bestudeerden.

Ondanks dat het bewijs voor de werkzaamheid van acupunctuur gegroeid is, erkent de medisch wereld onderzoek op dit gebied nauwelijks. De afgelopen vier jaar heeft een internationaal team, onder leiding van onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, vergelijkende onderzoeken verzameld die acupunctuur vergeleken met placebo-acupunctuur. In totaal selecteerden ze 29 onderzoeken waarbij 17.922 patienten met chronisch pijnklachten uit Amerika, Duitsland, Spanje en Zweden waren betrokken.
 
Vervolgens voerden ze hierop een meta-analyse uit, de grootste die ooit is gedaan op het gebied van acupunctuur.

De conclusie is dat acupunctuur effectief is bij chronische pijn en dat acupunctuur bij mensen met chronische pijnklachten een redelijk alternatief is.

Bij Acupunctuur gaat het om sturing van energie door middel van een speciale acupunctuurnaald. De naald worden gezet in een punt dat een specifieke electrische lading heeft. De huid is een soort condensator en houdt energie vast of geeft energie af in de vorm van bijvoorbeeld warmte en vocht. Het acupunctuurpunt leent zich met name ervoor om deze energie ter plaatse te doen toenemen of afnemen zodat ermee verbonden orgaan (structuren) energie kunnen "binnenhalen"
of "afladen".
Genoemde punten liggen op een zgn. "meridiaan" een energiebaan die bij een betreffend orgaan behoort.
Afhankelijk van de lokatie hebben verschillende punten een verschillende werking. Zij dragen verschillende namen zoals bijvoorbeeld bron- transport- meester of  alarm punten.

Er zijn 67 zogeheten antieke chinese punten waarbij speciale orgaanfuncties behoren. Elk orgaan kan onder de maat (deficient) of boven de maat (exces) functioneren. Dit is waarneembaar via de pols en het tongbeeld. De oorzaak hiervan kan ook gelegen zijn in een naburig orgaan maar ook op afstand. Er is sprake van een intensieve beinvloeding tussen alle organen onderling. Daarom is het zelfs ook bij metingen moeilijk te zeggen of het betreffende orgaan de oorzaak is of dat deze meer is gelegen in omliggende structuren.
Hartproblemen kunnen hun oorsprong vinden in de dunne darm en spierproblemen in de milt.

De laatste jaren gebruik ik veelal de zgn. "Wondermeridianen" de Ren Mai, Du Mai, Chong Mai, Dai Mai. Deze hebben verder gaande studie gevergd dan de strikte TCM studie.
Het Wondermeridianen systeem is zeer bruikbaar indien de ziekte over meerdere orgaan systemen
is uitgebreid. In theorie is de energie van de gewone meridianen "uit zijn oevers getreden in bassins".
Hiertoe dienen deze wondermeridianen en zijn dus beduidend effectiever omdat veel ziekten zo chronisch zijn dat genoemde "shift' heeft plaatsgevonden. De "gewone" acupunctuur is dan niet toereikend.
Vooraf gaat echter het zgn HARA ( Japans voor buik) onderzoek volgens de methode van Matsumoto.
Hierbij wordt vastgesteld welke organen een reflexzone op de buik manifesteren. Deze ontstaat door
Oketsu (bloedstagnatie). Betreffend zijn pijnlijke weerstanden te voelen in de buik die duiden op bijvoorbeeld leverstress, alvleesklier malfunctie, en immuniteit. De behandeling van deze weerstanden kan men tijdens de behandeling direkt gewaarworden en voelen dat de reflexzone wordt opgeheven.


Samenvatting
In de reguliere geneeskunde zoekt men na het stellen van de diagnose de oorzaak van de ziekte. Men gebruikt een tegen de ziekte gericht geneesmiddel.

Bij de orthomoleculaire geneeskunde gebruikt men stoffen met een biologische oorsprong die noodzakelijk/ behulpzaam zijn voor het optimaal verlopen van biologische levens- en herstelprocessen.

In de homeopatische geneeskunde zoekt men een stof die de ziekte in zijn geheel reeds heeft kunnen veroorzaken. Bij het vaststellen van het geneesmiddel gebruikt men symptomen die horen bij het gedrag van de ziekte en de geaardheid van de persoon.

In de acupunctuur stuurt men de energie via punten in de huid. Deze punten hebben een veranderde elektrische weerstand. Zij kunnen ook gemeten worden. Doel is het in balans brengen van twee typen zenuwstelsel, het actieve en het passieve, beter bekend onder yin en yang.