ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2016: ΩΡΕΣ & ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα 3-5 A201
Τετάρτη 3-5 Α201

ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Τρίτη 9-11 Α214
Τρίτη 11-1 Α214

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τετάρτη 1-3

ΚΥΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΑ
Σημειώσεις Θ. Μήτση εδώ (Κεφάλαια 1-6).

ΑΛΛΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Βιβλίο Παπαδημητράκη https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2890
Σημειώσεις Παπαδημητράκη εδώ
Σημειώσεις Α. Γιαννόπουλου εδώ (Κεφάλαια 1-5) και εδώ (Κεφάλαια 1-2).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Υποχρεωτική πρόοδος (50%): 14/11/2016
ΥΛΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Πληρότητα, Ακολουθίες, Σειρές  (Κεφάλαια 1-3 απο Σημειώσεις Μήτσn)
Τελική εξέταση (50%): 23/1/2017
ΥΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ: Όρια και συνέχεια συναρτήσεων, Παράγωγοι
(Κεφάλαια 4 και 6 απο Σημειώσεις Μήτσn, κεφ.5 από Παπαδημητράκη)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 15/6/2017:
1. Θα περιλαμβάνει 5 θέματα ανάπτυξης
2. Θα μετράει 50% (η υποχρεωτική πρόοδος της 14/11 θα μετρήσει το άλλο 50%)
3. ΥΛΗ: Όρια και συνέχεια συναρτήσεων, Παράγωγοι (όπως ακριβώς και της εξέτασης της 23/1)