จึ่งตอบ พจมาน ซึ่งพระองค์จะผลาญชีวี เหตุใดมิทำซึ่งหน้าตามนั้น
ข่าวแบบไม่ลับ แจ้งว่า จะมีการสั่งคดี เกี่ยวกับข้อหาหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี
ของสตรีนางหนึ่ง 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และ เรียกค่าปรับจำนวนมหาศาล
เพื่อสกัดกันเส้นทางการเงิน ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป และแก้เกมส์
การยึดทรัพย์จำนวนหลายหมื่นล้านบาท ที่ผู้ถูกกล่าวหาได้จดทะเบียนหย่า
และได้ดำเนินการ เรียกร้องสินสมรสกึ่งหนึ่งที่โดนอาญัติ คืน

 

เทพนม ปฐม พรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลา นาคาม้วนหาง
   เคยประนมน้อมกรเห็น     ดั่งเช่นเทพพรหมสี่หน้า
คุมแค้นอัดแน่นอุรา            สอดสร้อยมาลาเสียดโคน
   แก้กันด้วยกลมนตร์ตรา   นาคาม้วนหางนางโขน
พละยักษ์พลลิงทโมน         หักโค่นรากโกลนเวียงวัง บัดนั้นเชิด รุ่งศิลา ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑            

                     คำนำ


           ที่จริงแล้ว รามเกียรติ์เป็นนวนิยายที่ยาวมาก ตัวละคร 

           จึงไม่ได้มีเพียงเท่าที่เห็นนี้ ตัวละครเหล่านี้เป็นเพียง 

           ตัวละครเด่นๆ ที่เป็นต้นเหตุของศึกสงคราม ระหว่าง 

           พระราม กับทศกัณฐ์ และเนื่องจากเนื้อเรื่องจริงๆ นั้น 

           ยาวมาก จึงขอยกมาแค่คร่าวๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชม 

           กระทู้นี้เกิดความสนใจ และไปหาอ่านเรื่องเต็มๆ                                              

    

    

นารายณ์ปราบนนทกเป็นตอนเริ่มต้นของรามเกียรติ์ 

             บัดนั้น นนทกผู้ใจแกล้วกล้า
ไม่รู้ว่านารายณ์แปลงมา             ก็โสมนัสสาพันทวี
ยิ้มแล้วจึ่งกล่าวว่าสุนทร             ดูก่อนนางฟ้าเฉลิมศรี
เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมี              พี่เป็นคนเก่าพอเข้าใจ
เชิญเจ้ารำเถิดนะนางฟ้า             ให้สิ้นท่าที่นางจำได้
ตัวพี่จะรำตามไป                  มิให้ผิดเพลงนางเทวี

            เมื่อนั้น พระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมี
เห็นนนทกหลงกลก็ยินดี             ทำทีเยื้องกรายให้ยวนยิน
เจรจา เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า      สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน
ทั้งกวางเดินหงส์บิน              กินรินเลียบถ้ำอำไพ
อีกช้านางนอนภมรเคล้า           ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่
เมขลาโยนแก้วแววไว             มยุเรศฟ้อนในอัมพร
ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต           ทั้งพิสมัยเรียงหมอน
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร             พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์
ฝ่ายนนทกก็รำตาม                ด้วยความพิสมัยใหลหลง
ถึงท่านาคาม้วนหางวง            ชี้ตรงถูกเพลาทันใด

ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์           ขาหักล้มลงไม่ทนได้
นางกลายเป็นองค์นารายณ์ไป        เหยียบไว้จะสังหารราญรอน

            นนทกแกล้วหาญชาญสมร
เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร         เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ
ว่าพระหริวงศ์ทรงฤทธิ์             ลวงล้างชีวิตก็เป็นได้
จึ่งมีวาจาถามไป                 โทษข้าเป็นไฉนให้ว่ามา

            เมื่อนั้น พระนารายณ์บรมนาถา
ได้ฟังจึ่งมีบัญชา                 โทษามึงใหญ่หลวงนัก
ด้วยทำโอหังบังเหตุ               ไม่เกรงเดชพระอิศวรทรงจักร
เอ็งฆ่าเทวาสุรารักษ์               โทษหนักถึงที่บรรลัย
ตัวกูก็คิดเมตตา                  แต่จะไว้ชีวามึงไม่ได้
ตรัสแล้วแกว่งตรีเกรียงไกร           แสงกระจายพรายไปดั่งไฟกาล

            บัดนั้น นนทกผู้ใจแกล้วหาญ
ได้ฟังจึ่งตอบพจมาน              ซึ่งพระองค์จะผลาญชีวี
เหตุใดมิทำซึ่งหน้า
              มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี
หรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้               จะชี้พระองค์ให้บรรลัย
ตัวข้ามีมือแต่สองมือ               หรือจะสู้ทั้งสี่กรได้
แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย       ที่ไหนจะทำได้ดั่งนี้

             เมื่อนั้น พระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมี
ได้ฟังจึ่งตอบวาที                 กูนี้แปลงเป็นสตรีมา
เพราะมึงจะถึงแก่ความตาย          ฉิบหายด้วยหลงเสน่หา
ใช่ว่ากลัวฤทธา                  ศักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไร
ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์             จงไปอุบัติเอาชาติใหม่
ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร        เหาะเหินเดินได้ในอัมพร
มีมือยี่สิบซ้ายขวา                 ถือคทาอาวุธธนูศร
กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร            ตามไปราญรอนชีวี
ให้สิ้นวงศ์มึงอันศักดา              ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี
ว่าแล้วกวัดแกว่งพระแสงตรี          ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป

ครั้นล้างนนทกมรณา               พระจักราผู้มีอัชณาสัย
เหาะระเห็จเตร็จฟ้าด้วยว่องไว         ไปยังเกษียรวารี

               เมื่อนั้น ฝ่ายนางรัชดามเหสี
องค์ท้าวลัสเตียนธิบดี             เทวีมีราชบุตรา
คือว่านนทกมากำเนิด              เกิดเป็นพระโอรสา
ชื่อทศกัณฐ์กุมารา               สิบเศียรสิบหน้ายี่สิบกร
อันน้องซึ่งถัดมานั้น                ชื่อกุมภรรณชาญสมร
องค์พระบิตุเรศมารดร              มิให้อนาทรสักนาที


 


            

นนทุก เป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส
ถูกพวกเทวดาแกล้งตบหัวบ้าง ถอนผมบ้าง จนหัวโล้น นนทก
มีความแค้นมาก จึงเข้าเฝ้าพระอิศวรทูลขอพรให้มีนิ้วเป็นเพชร
สามารถชี้ให้ผู้ใดตายก็ได้
จากนั้นนนทุกก็ใช้นิ้วเพชรชี้ให้เทวดา พญาครุฑ คนธรรพ์ ตาย
เกลื่อนกลาด พระนารายณ์จึงต้องไปปราบ ก่อนตายนนทุกต่อว่า
พระนารายณ์ว่า ตนเองมีเพียงสองมือเท่านั้นจะชนะพระนารายณ์
ที่มีถึงสี่กรได้อย่างไร พระนารายณ์จึงประทานพรให้แก่นนทุกไป
เกิดเป็นยักษ์มีสิบหน้า ยี่สิบมือ แล้วพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์
มีเพียงสองมือเพื่อปราบนนทกในชาติใหม่ให้หมดสิ้นทั้งวงศ์ยักษ์
          นนทก จึงกลับชาติมาเกิดเป็น ทศกัณฐ์

 


 
 
   โขน เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของไทย มีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานมาก เชื่อว่ามีความเก่าแก่
   อย่างน้อยย้อนไปถึง สมัยอยุธยา มีการสันนิษฐานว่า เป็นการแสดงที่พัฒนามาจาก การแสดง
   ชักนาคดึกดำบรรพ์ กระบี่กระบอง และการแสดง หนังใหญ่ ดังนั้นการแสดงโขนจึงเป็นการรวม
   ศิลปะการแสดงหลายชนิดเข้าด้วยกันเป็นการแสดงที่อาศัยท่าเต้นเป็นการแสดงออกทางอารมณ์
   เป็นสำคัญ ตัวละครมีทั้งแบบสวมมงกุฎบนศีรษะ และสวมหน้ากาก โดยการแสดงเป็นเรื่องราว มี
   ทั้งบทเจรจา และบทร้อง สำหรับเนื้อเรื่องที่นำมาแสดงโขนนั้นเดิมมีทั้งเรื่องอุณรุท และรามเกียรติ์
   แต่ในปัจจุบันนิยมเล่นแต่เรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น
  ตัวละครสำคัญ

                                            

เรียนเพื่อนๆ คุณชญานุช คุณthaipeople คุณChaiworamon
คุณพาลีตรีเพชร คุณดาวราย คุณtongtata และท่านที่เคารพครับ

เป็นไปได้ไหมที่เค้าโครงเรื่อง รามเกียรติ์ นี้ปนเปผสมผเสเนื้อเรื่องมา
กับ มหากาพย์ของโฮเมอร์ คือ อิเลียด (The Iliad) อันมีธรีม ของเรื่อง
คือการ แย่งชิงกลับคืนของหญิงงาม ซึ่งน่าจะประมาณ สงครามโลกีย์
และตัณหา ที่นำพาให้มหานครล่มสลาย

ส่วนประเด็น ของ คุณIncognito และ คุณป้าปากเกร็ด ที่ว่า พระเอกของเรา
(พระราม) นั้นฉลาดแกม โกงๆ ลึกๆ คือ ปากดี ปากหวาน ใช้คนอื่นให้ไปตายได้
ก็มาแนวเดียวกับ เล่าปี่ คนสานรองเท้าฟางขาย นะครับ   ที่ไม่มี บทเก่งกล้าใดๆ
นอกจาก สั่งชี้สั่งใช้ อ่ะครับ คือสองตัวพระเอกนี้ ปากดีขี้ร้องไห้(เจ้าน้ำตา) ออด
อ้อนเก่ง ทั้ง กระบี่วานร ทั้ง กวนอู เตียวหุย สู้ยอมตายถวายหัวขนาด จูล่ง ยัง
ยอมตายลุยเลือดเดี่ยวๆ   ไปช่วยอาซ้อของเฮียเล่า    อย่างไม่กลัวตาย  เหมือน
หนุมาณ
บุกเดี่ยวเผา กรุงลงกา

ในสามก๊ก ส่วนตัวผมมองว่า กุนซือขงเบ้ง นั้นเหี้ยมโหด และ เลือดเย็นสุดๆครับ
ด้วยเสื้อคลุมคุณธรรม น่ากลัวกว่าตั๋งโต๊ะและร้ายกาจกว่า โจโฉ เสียอีก ส่วนคน
ที่เก่งจริงทั้งบู๋และบุ๋น นั้นผมมองว่าคือ โจโฉ ครับ  ด้วยอุปนิสัย  การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น และน้ำใจชุบเลี้ยงลูกน้อง

ในรามเกียรติ์นั้นตัวละครที่เลวชาติชั่วคือ พิเภก ครับ ที่กล้าแม้กระทั่งหักหลัง ช่วย
ฆ่าพี่ฆ่าน้องตัวเอง เกือบหมดโคตร แบบมหากามสยาม ก็คือไอ้ห้อย

ทั้ง มหากาพย์สงครามทรอย และ รามเกียรติ์ ฝ่ายตั้งรับ คือฝ่ายที่ชิงนางงาม
มากก นะครับ ต่างกันตรงที่ เฮเลนส์ หนีตามเจ้าชายชู้ มาตัวปลิว ส่วน ทศกัณฑ์
นั้น แค่ลักชิงตัว นางสีดา มา ซึ่งในบทรามเกียรติก็แต่งว่า โดยความรัก และเป็น
สุภาพบุรุษยักษ์ ที่มิพยายามล่วงเกินหักหาญน้ำใจนางสีดา ...

แหมนี่ถ้ากระผมเป็นยักษ์มี10ปาก และ20กร จะตระกองกอดรัดหมด20แขน
และระดมจูบทั้ง10 ปาก ซึ่ง นางสีดา
คงจะอ่อนระทวย ด้วย 10 ลิ้น อันซุกไซ้
คาดว่า รอดมือยากส์ ...
คือสารภาพว่า หมั่นไส้ อ้ายพระเอกมันหน่ะครับ ไหน
ก็แพ้
และต้องตาย ซ้ำอีกแบบ นนทุก   ... ก็ขอฝากลูกติดครึ่งยักษ์ ส่งมอบให้
พระเอก มันช่วยเลี้ยงบ้างท่าจะดี หึ หึ


ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับ

รุ่งศิลา

.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments