Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren


http://www.clos-fleuri.be
Het Europees paspoort is het enig geldige verplichte reisdocument voor honden, katten en fretten, die in Europa over de grens reizen. Door deze nieuwe, communautaire wetgeving, worden de regels inzake verplaatsingen van huisdieren met elkaar in overeenstemming gebracht. Dit document levert het bewijs dat het betrokken dier gevaccineerd werd tegen hondsdolheid en dat hij geïdentificeerd is door een elektronische chip of, voor een overgangsperiode van 8 jaar, door een tatoeage. De jonge dieren die nog niet kunnen gevaccineerd worden, kunnen echter de toelating krijgen om te reizen. 

Wanneer hebt u een Europees paspoort echt nodig? 

In België is het paspoort echter verplicht sinds oktober 2004 als bewijs van de registratie van uw hond. Concreet betekent dit dat elke hond in België geïdentificeerd moet worden en dat zijn gegevens geregistreerd moeten worden in een centrale databank en dit vooraleer de hond verkocht wordt of vooraleer hij vier maanden oud is. Voor elke hond die zo geregistreerd wordt, moet ook een paspoort afgeleverd worden. Wanneer men een hond aankoopt, dient men er zich dan ook steeds van te verzekeren dat het dier vergezeld gaat van een paspoort.

U moet voor Uw dier een Europees Dierenpaspoort aanschaffen indien het een hond, kat of fret is, die wel eens mee gaat naar het buitenland. Alleen dan is het echt verplicht. Natuurlijk hopen de regeringen en dierenartsen van Europa dat dit nieuwe dierenpaspoort ook algemeen gebruikt gaat worden, maar dat hangt van Uzelf af.

Hoe komt u aan het nieuwe dierenpaspoort? 

U kunt dit bij Uw dierenarts krijgen. Het meest logische is om er de volgende keer dat U Uw dier laat inenten om te vragen. Als u uw dier tegen rabiës laat inenten, krijgt u het ook automatisch. Uw dierenarts vult manueel een paspoort in, dat hij/zij gekocht heeft bij de BVIRH. (dit paspoort is dan NIET verbonden aan de registratie!) 

De BVIRH kan u een paspoort leveren tegen 5€ (paspoort dan WEL verbonden aan de registratie). In dit geval volgt u onderstaande procedure

TERUG TE STUREN NAAR DE BVIRH 

een betalingsbewijs van de 5 €. Storting op de rekening 340-0113235-74 met als mededeling het identificatienummer van de hond (chip of tatoeage)
+ in het geval van verandering (bv verandering van eigenaar, fout adres....) het luik van het definitieve certificaat met de vermelding “aanvraag paspoort”

U krijgt dan een gepersonaliseerd paspoort thuis toegestuurd!

Verlies van het paspoort 

Bij verlies van een paspoort kan bij de BVIRH-ABIEC een duplicaat (5,00 €) aangevraagd worden. De eigenaar moet hierbij een eigendomsbewijs voorleggen. Dit kan o.a. aan de hand van de F.C.I.-stamboom. Op het paspoort staat de vermelding “DUPLICAAT”.

Problemen in het buitenland 

Aangezien het nieuwe paspoort alleen in de eigen taal en Engels gesteld is, is het mogelijk, dat U toch het een en ander aan niet-begrijpende douaniers moet uitleggen. Heeft U of de beambte op dat moment beschikking over internet, dan kunt U de volgende link gebruiken: http://eur-lex.europa.eu/nl/legis/index.htm. Op deze pagina kunt U rechtsboven de taal met taalknopjes kiezen, waarna u bij Regulation (EC) No 998/2003 opzoekt.

U kan deze en andere documenten en wetteksten terugvinden op de site van het Europees parlement op het deel ANIMAL HEALTH & WELFARE (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm)

Voor meer informatie over het dierenpaspoort kunt u terecht bij: 

FOD Volksgezondheid (Belgisch ministerie volksgezondheid)
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Afdeling Dierengezondheid en dierlijke producten R.A.C.
Arcadengebouw 3de verdieping - bur. 3059, B - 1010 Brussel
Tel.: 02/210.52.55
Fax : 02/210.52.64

Vaccinlijst