Matematika - materijali za 8. razred

Kvadriranje, potencije i korjenovanje

Kvadriranje, potenciranje i korjenovanje
By

Interaktivna igra Lov na brojeve - kvadriranje prirodnih brojeva (1 do 20)

Igra Pronađi parove ("Otvoreni memory") - potencije s bazom 10 - igra sparivanja za učenje i uvježbavanje potencija s bazom 10 (zapis velikih i malih brojeva)

Interaktivna igra Pucanje mjehurića - kvadratni korijen/korjenovanje prirodnih brojeva (1 do 400)

Kvadriranje

link: 8-r-Kvadriranje-igra
 
Potencije s bazom 10

link: Potencije s bazom 10
 
Korjenovanje

link: Korjenovanje
   


Geometrijska tijela

Geometrijska tijela
By

KOCKA I KVADAR - dijagonale i dijagonalni presjek
Dinamični prikaz kocke u kosoj projekciji izrađen u GeoGebri: Kocka - dijagonale i dijagonalni presjek
Dinamični prikaz kvadra u kosoj projekciji izrađen u GeoGebri: Kvadar - dijagonale i dijagonalni presjek