Matematika - materijali za 7. razred

Koordinatni sustav u ravnini

Koordinatni sustav u ravnini
By

Interaktivna vježba i igra Majmunčić i skriveni zalogaj - očitavanje koordinate zadane točke i određivanje točke koordinatne ravnine uz zadanu koordinatu

Koordinatni sustav u ravnini

link: 7-r-KoordSust-vježba
 
Koordinatni sustav u ravnini

link: 7-r-KoordSust-Majmunčić


Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
By

Interaktivni kviz Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost - za ponavljanje i sistematizaciju gradiva te pripremu za pismenu provjeru
 
Interaktivna igra Invazija postotaka - izračunavanje postotka od zadanog broja - prilagođeno na način da je postotni iznos prirodan broj tako da se može igrati bez džepnog računala

Interaktivni kviz Postoci i jednostavni kamatni račun - za ponavljanje i sistematizaciju gradiva 

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

link: 7-r-ProporcObrnProp-kviz
 
Postoci

link: 7-r-Postoci-InvazijaPostotaka
 
Postoci i jednostavni kamatni račun

link: 7-r-Postoci-Kamate-kviz
   


Statistika i vjerojatnost

Statistika i vjerojatnost
By

Interaktivna vježba izrađena u GeoGebri: Stupčasti dijagram - čitanje podataka prikazanih stupčastim dijagramom - pod Geogebrice

Kratka vježba Aritmetička sredina - određivanje vrijednosti okrenute igraće karte na temelju aritmetičke sredine vrijednosti ponuđenih igraćih karata

Aritmetička sredina

link: 7-r-AritmSred-vježba