Matematika - materijali za 6. razred

Razlomci


Interaktivna igra Razlomak kao slika - sparivanje: razlomak - slika

Interaktivna igra Razlomci - Mješoviti brojevi - sparivanje: razlomak - mješoviti broj

Dinamična ilustracija izrađena u GeoGebri: Množenje razlomaka - pod Geogebrice

Razlomci

link: 6-r-RazlomciSlika-igra
 
Razlomci

link: 6-r-RazlomciMješBr-igra


Trokut


Interaktivne vježbe izrađene u GeoGebri: Crtanje kutova i Mjerenje kutova - odlično za ponavljanje na početku cjeline - pod Geogebrice

Interaktivni kviz Kutovi s usporednim i okomitim kracima - za ponavljanje i sistematizaciju tema: kutovi uz presječnicu, kutovi s usporednim i okomitim kracima, mjerne jedinice za veličinu kuta

Dinamična ilustracija izrađena u GeoGebri: Zbroj kutova u trokutu - pod Geogebrice
Interaktivna igra izrađena u GeoGebri: Igra Kutovi trokuta - uvježbavanje zbroja i odnosa unutarnjih i vanjskih kutova trokuta - pod Geogebrice

Kutovi s usporednim i okomitim kracima

Link: 6-r-Kutovi-kviz
   


Cijeli brojevi

Cijeli brojevi
By

Cijeli brojevi na temperaturnoj skali - čitanje, uspoređivanje, zbrajanje i oduzimanje cijelih brojeva - interaktivni materijal izrađen u GeoGebri: za obradu na nastavi ili za samostalnu vježbu

Razlomci

6-r-CijeliBrojevi-vježba