Matematika - materijali za 5. razred

Prirodni brojevi

Skup prirodnih brojeva
By

Interaktivna igra Veliki brojevi - čitanje i pisanje velikih brojeva

Interaktivne vježbe izrađene u GeoGebri: Brojevni pravac(1) i Brojevni pravac(2) - očitavanje broja na brojevnom pravcu i prikaz broja na brojevnom pravcu - pod Geogebrice

Interaktivna igra Računske operacije - redoslijed računskih operacija

Interaktivni kviz Skup prirodnih brojeva - za ponavljanje i sistematizaciju gradiva te pripremu za pismenu provjeru

Prirodni brojevi

link: 5-r-VelikiBrojevi-igra
 
Prirodni brojevi

link: 5-r-RačunskeOperacije-vježba
 
Prirodni brojevi

link: 5-r-SkupPrirodnihBrojeva-kviz
   


Djeljivost prirodnih brojeva

Djeljivost prirodnih brojeva
By

Interaktivna igra Berba jabuka - višekratnici

Interaktivna igra/kviz Utrka žaba - igra za 2 igrača - ponavljanje i sistematizacija cjeline

Djeljivost prirodnih brojeva

link: 5-r-BerbaJabuka-igra
 
Djeljivost prirodnih brojeva

link: 5-r-UtrkaŽaba-igra


Skupovi točaka u ravnini

Skupovi točaka u ravnini
By

Jagodica Bobica u proljetnim radovima - opseg i površina pravokutnika, kvadrata i složenih likova - interaktivni materijal izrađen u GeoGebri - za obradu na nastavi ili za samostalnu vježbu: primjena u problemima iz svakodnevnog života

Opseg i površina četverokuta

link: 5-r-JagodicaBobica-vježba
   


Razlomci - 5. razred


Interaktivna igra Pogodi razlomak: razlomak - slika; u zadanom vremenu od 1 minute treba pogoditi što više mjehurića koji u sebi nose likove s obojanim dijelovima - treba ih pogoditi odgovarajućim razlomkom

Igra Pronađi parove ("Otvoreni memory") - mješoviti brojevi - igra sparivanja za učenje i uvježbavanje mješovitih brojeva - treba spariti razlomak i sliku koja prikazuje taj razlomak u obliku mješovitog broja

5. razred Razlomci - Pogodi razlomak - igra

link: 5-r-PogodiRazlomak-igra
 
5. razred Razlomci - Mješoviti brojevi - igra

link: 5-r-PronađiParove-igra